Amfion pro musica classica

Category Archives: Arviot

Arvio: Yhden miehen perkussio-orkesteri

Kuva: Stephen Granade

Aikamme kamarimusiikkia on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian nykymusiikkifestivaali, joka järjestetään nyt jo 21. kertaa. Festivaali kunnostautuu omaperäisellä ja kunnianhimoisella ohjelmistolla, jonka suunnitteluun opiskelijat ovat osallistuneet. Tänä vuonna kuullaan ja nähdään muun muassa Louis Andriessenin ja Herman Rechbergerin teoksia, improvisaatiota ja esityksiä, jotka yhdistävät visuaalisia elementtejä, tanssia ja musiikkia. Keskiviikkoiltana tuulahduksen maailmalta toi italialainen Adriano Ambrosini, joka esitti John Cagen (1912-1992) mestarillisen ja ehkä perinteisellä tavalla kauneimman teoksen Sonatas and Interludes preparoidulle pianolle. Termi ”preparoitu piano” on Cagen keksintöä, mutta pianon kieliä on manipuloitu lähes soittimen koko olemassaolon ajan. 1800-luvun alun fortepianoissa saattoi olla viisikin pedaalia, joilla tavallisten kaiku-, una corda- ja sostenutotehojen ohella säädeltiin erilaisia ”äänikertoja”. Suosittuja efektejä olivat cembalon sointia imitoiva kielille laskettava paperiliuska ja ns. turkkilainen äänikerta, jossa pehmustettu vasara löi pianon runkoon isorumpua jäljitellen. Sata vuotta myöhemmin Erik Satie, Maurice Ravel ja Henry Cowell käyttivät muutamassa kappaleessa pienimuotoisia preparointeja pianon soinnin muuttamiseen.

Sonaattien ja interludien piano on käsitelty siten, että joidenkin kielten väliin tai niiden päälle on asetettu ruuveja, muttereita, kumin kappaleita ja muita esineitä. Yksityiskohtaiset ohjeet nimeävät käytettävän materiaalin ja sen sijoituspaikan millimetrin tarkkuudella, joskin soiva lopputulos on flyygelin merkistä ja mallista riippuen aina erilainen. Tämä ennalta-arvaamattomuus oli Cagelle mieleen. Syntyvä äänipaletti ulottuu normaalista pianon soinnista rumpuja, ksylofonia tai gongia muistuttaviin ääniin ja muuttaa myös pianon viritystä paikoin mikrotonaaliseksi.

Keskiviikkona kuullussa sävellyksessä on 16 lyhyttä sonaattia ja neljä välisoittoa. Osa sonaateista on perkussiivisia ja abstrakteja, toisissa taas kuulee sekä perinteistä pianismia asteikkokulkuineen ja sointuineen että kaikuja gamelan-musiikista. Adriano Ambrosini vakuutti niin preparoinnin kuin tulkinnankin osalta. Soitto oli kauttaaltaan sävykästä: viides sonaatti svengasi vastustamattomasti, ja myös hitaat osat pitivät otteessaan. Ambrosini hallitsi vajaan tunnin mittaisen teoksen kokonaismuodon suvereenisti, tosin ajoittain olisin kaivannut hengähdystaukoja osien välillä korostamaan sävellyksen meditatiivista luonnetta.

Arvio: Tempera-kvartetti ja Alexander Rudin Ritarihuoneella

Tempera-kvartetin konsertti houkutteli runsaasti yleisöä Ritarihuoneelle kuuntelemaan venäläistä myöhäisromantiikkaa. Anton Arenski (1861-1906) aloitti säveltämisen yhdeksänvuotiaana, opiskeli Nikolai Rimski-Korsakovin luokalla Pietarissa ja sai heti valmistuttuaan pestin Moskovan konservatorion sävellyksenopettajana. Etupäässä pedagogisista ansioistaan ja muutaman kamarimusiikkiteoksensa vuoksi nykyään tunnetun Arenskin kvartetto näyttäytyi minulle melko harmittomana, hyväntuulisena kappaleena, jossa vaikutteet Pjotr Tsaikovskilta ovat ilmeisiä.Temperalaisten soittoa Ritarihuoneen kaikuisassa mutta miellyttävän pyöreässä akustiikassa voi kuvata sujuvaksi ja energiseksi, joskin ajoittain pidin sointia ja fraseerausta yksitotisena. Vaikka kvartetin sointi oli yhtenäinen, ei musiikilla aina tuntunut olevan yhteistä suuntaa. Tämä oli ilmeistä varsinkin Paavo Korpijaakon (s. 1977) toisessa jousikvartetossa. Kenties nykymusiikin tekstuurit ovat soittajille vieraampia: jäin kaipaamaan voimakkaampia karakterisointeja, finessejä ja niitä ”maagisia” sävyjä, jotka erottavat unohtumattomat esitykset tavanomaisista. Korpijaakon teos voisi harmonisen kielensä ja konservatiivisen instrumenttien käytön perusteella olla sävelletty jo sata vuotta sitten. Olin kuulevinani kaikuja Schönbergin myöhäisromantiikasta sekä Shostakovitsin ja Kokkosen musiikista. Sinänsä ilmaisuvoimainen musiikki tuntui välillä hiukan yksiviivaiselta ja ilottomalta, mihin kvartetin melko kirjaimellinen rytminkäsittely lienee vaikuttanut.

Parhaan vaikutuksen tällä kertaa teki Tsaikovskin oppilaan Sergei Tanejevin (1856-1915) kvintetto, jossa melodinen kekseliäisyys on tyylikkäästi tasapainossa äänten kontrapunktisen sommittelun kanssa. Temperaa avustamaan ja ensimmäistä sellostemmaa soittamaan tuli venäläinen Alexander Rudin, joka toi yhtyeen fraseeraukseen lisää kirkkautta ja sen sointiin jaloutta.

On kiitettävää, että konserttisarja Ritarihuoneella tuo kansainvälisestikin merkittäviä yhtyeitä Helsinkiin festivaalien ulkopuolella. Ilahduttavaa on myös se, että lippujen hinnat on nostettu totuttua korkeammalle (20/18/15 euroa), sillä eihän voi olla oikein, että elävää musiikkia saa halvemmalla kuin elokuvaelämyksen jättiteatterissa!

Arvio: Italialaista lauluperinnettä A:sta Ö:hön

Vuoden ikäisen kulttuuritalo Sandelsin konserttisali on tervetullut lisä pääkaupungin musiikkielämään. Kallionseinämään louhitusta salista on viime kauden aikana muodostunut Helsingin kamarikuoron kotisali. Vaikka on ilahduttavaa nähdä, että vastoinkäymisiä kokenut kuoro alkaa asettua ja sen toiminta vakiintua, uudessa vakiotilassa on omat akustiset ongelmansa.
Read More →

Arvio: Virtuaalioopperan huumaa ja klassista pluralismia

Ville Raasakan (s. 1977) säveltämä, Inkariina Simolan (s. 1978) käsikirjoittama ja ohjaama pienoisooppera Tsehovilainen mafiaseikkailu: Kohtalokkaat oppitunnit sijoittuu aikamme venäläiseen mafiamaailmaan ja kasvaa Putinin nyky-Venäjän kriittiseksi allegoriaksi. Lajityypiltään virtuaalioopperaksi nimetyssä teoksessa on monia kokeellisen musiikkiteatterin piirteitä: näyttämökuvaa hallitsevat videotykillä takaseinälle heijastetut, villisti assosioivat valokuvat ja animaatiot, kun taas varsinainen muu lavastus on minimaalinen. Laulajilla on esityksen aikana mahdollisuus vaikuttaa kuvalliseen kerrontaan, kun taas musiikissa on jätetty tilaa osittaiselle improvisaatiolle. Lauluäänten käsittely sinänsä on musiikissa kuitenkin melko perinteistä, ja lauletusta tekstistä saa useimmiten lähes ongelmitta selvää. Read More →

Arvio: Kahden sinfonian kantaesitysilta

Tauno Marttisen (s. 1912) neljäs sinfonia ”Manalan linnut” (1964) sai aikanaan Camdenin sävellyskilpailun palkinnon, mutta joutui odottamaan kantaesitystään peräti 44:n vuoden ajan. Viime keskiviikkona RSO korjasi Sakari Oramon johdolla puutteen, ja Turengista paikalle saapunut 95-vuotias säveltäjä pääsi ansaitun juhlinnan kohteeksi.Marttisen sinfoniassa kuuluvat monelta suunnalta tulevat vaikutteet. Useiden suomalaissäveltäjien tapaan Marttinenkin kiinnostui 1950-luvulla dodekafoniasta, ja monin paikoin teoksen harmonioissa kuuluu 12-sävelmusiikin vaikutus. 1960-luvun alkupuolella Marttisen modernistiset kokeilut jatkuivat mm. kenttätekniikan ja sointivärimusiikin parissa, mikä ainakin sinfonian orkesteritekstuureissa tulee selvästi ilmi. Säveltäjän kontakti myöhäisromantiikkaan ei kuitenkaan koskaan varsinaisesti katkennut; hänen musiikillinen ilmaisunsa tuntuu aina ikään kuin suodattuvan 1800-luvun lopun maailman läpi. Monissa teoksen käänteissä kuulijan on helppo havaita myös Marttisen pitkä kokemus elokuvamusiikin säveltäjänä. Vaikutteiden erilaisuudesta huolimatta Marttinen on sinfoniassaan onnistunut luomaan yllättävän yhtenäisen sävelkielen, joka ei suoranaisesti vertaudu kenenkään muun säveltäjän musiikkiin.

Marttinen on aina pyrkinyt musiikillaan välittämään panteistis-mystisiä tuntoja. Hän on ollut intuitiivinen, rationaalisuutta kaihtava säveltäjätyyppi, jonka työskentely on perustunut musiikillisten visioiden spontaaniin muistiin kirjaamiseen. Menetelmän hyvät ja huonot puolet tulivat sinfoniassa selvästi esiin. Parhaimmillaan Marttisen musiikillinen tajunnanvirta tuottaa vahvoja ja kiinnostavia hetkiä sekä jännittäviä soinnillisia löytöjä, pahimmillaan tuloksena taas on puuduttavaa ja profiilitonta äänitapettia. Laajassa teoksessa kokonaissuunnittelun puute ja jäsentymättömyys alkavat kuitenkin väistämättä häiritä. Voiko yli puolituntinen kappale ylipäätään välittyä kuulijalle ongelmitta, jos teoksen muoto on lähinnä päiväkirjamainen kokoelma ideoita, joita säveltäjälle on nuottipaperien täyttyessä tullut mieleen?

Juha T. Koskinen (s. 1972) on jo aiemmin antanut useita näyttöjä sekä orkesterisäveltäjänä että myös laajojen teosmuotojen rakentajana. Nyt kantaesitetyssä kolmiosaisessa 40-minuuttisessa sinfoniassa (2006) ilmaisun pääpaino oli keskellä olevassa pitkässä hitaassa osassa.

Koskisen persoonallinen ilmaisukieli on Sinfoniassa entisestään selkiytynyt ja hienostunut. Säveltäjä ei mässäile suuren sinfoniaorkesterin massatehoilla, vaan luo niukoin ja kekseliäin soitinnuskeinoin tarkasti piirrettyjä ja vangitsevia soinnillisia tilanteita. Tummasävyinen, vakava ja hieman sisäänpäinkääntynyt eetos hallitsee musiikkia, jonka monet hetket ovat vahvaa kuultavaa.

Kuten Marttisen tapauksessa, myös Koskisen Sinfonian kohdalla kysymykset liittyvät muotoon. Teos tuntui rakentuvan lähinnä irrallisen oloisista, sinänsä viimeistellyistä fragmenteista, jolloin musiikin pitkä linja ja kokonaisuuden logiikka jäi ainakin itselleni melko epäselväksi. Jäin odottamaan musiikin lähtöä dramaattisesti lentoon, teoksen aikana esitellyn runsaan materiaalin kokoamista ja huipentamista. Dies Irae -katkelman sekä välissä kuullun parin duurisoinnun merkitystä en oikein ymmärtänyt. Kuuluvatko Koskisenkin musiikissa intuitiopohjaisen sävellystyön jäljet, vai onko hän vain sattunut haluamaan sinfonialtaan juuri tätä?

Konsertin aluksi kuultiin Olivier Messiaenin hurmaava Eksoottisia lintuja (1956) pianolle ja puhallinorkesterille. 18-vuotias Roope Gröndahl esitti soolo-osuuden taiturillisesti, sähäkästi ja soinnillisella rikkaudella.

RSO:n soittajat olivat erinomaisessa vedossa niin Messiaenin tarkkuutta vaativissa puhallinkuoroissa kuin muiden teosten ekspressiivisemmissäkin tunnelmissa.