Amfion pro musica classica

Amfion.fi käyttöehdot

 1. Yleistä
  Amfion ry tarjoaa käyttäjälle amfion.fi-palvelun internet-osoitteessa www.amfion.fi näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti.Amfion.fi:n yhden tai useamman www-sivun avaamisella hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti.
 2. Käyttäjän velvoitteet
  Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä ei saa levittää palvelussa mitään yhteystietoja. Yksityisluontoisissa viesteissä saa kertoa vain omat yhteystietonsa, tosin se ei ole suositeltavaa, jos et ole aivan varma vastaanottajasta.Käyttäjä myöntää amfionin oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelussa tuonut saataville. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.
 3. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti
  Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Amfionille eikä materiaalia saa käyttää ilman erityistä lupaa.On kiellettyä myydä Amfionin palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Amfionille.Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Amfionin tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.
 4. Amfionin oikeudet ja velvoitteet
  Amfion voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Amfion voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.Amfion ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi
  • jos se on tarpeen Amfionin tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

  Amfion ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

 5. Tietosuoja
  Amfion noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä.
 6. Takuu ja vastuunrajoitus
  Amfion pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.Amfion ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Amfion ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.
 7. Linkit ja mainokset
  Amfion ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.
 8. Muuta
  Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.