Amfion pro musica classica

Mikä Amfion on?

Amfion, www.amfion.fi, on keskusteleva musiikkijournalistinen nettijulkaisu, joka pureutuu klassiseen musiikkiin pohdiskelevammin, ajankohtaisemmin ja terävämmin kuin muissa medioissa on mahdollista. Arvioillaan ja artikkeleillaan Amfion haluaa herättää suoraa keskustelua, avata uusia näkökulmia ja elävöittää musiikkielämää muun muassa tuomalla esiin ilmiöitä ja teoksia, jotka muualla jäisivät varjoon. Ennen kaikkea sen koko huomio kiinnittyy itse musiikkin, musiikin itsensä vuoksi. Amfion.fi on kultti ry:n jäsen.

Amfion toimii julkisella tuella ja apurahoilla, joiden ansiosta se on täysin riippumaton eikä sivustolla ole mainoksia. Amfion kiittää tukijoitaan: ESEK, Säveltaidetoimikunta, Wihurin rahasto ja Pro Musica Säätiö.

Amfionin toimitus ja hallitus koostuvat musiikin ammattilaisista, joilla on kokemusta alalla toimimisesta taiteilijoina, tilaisuuksien järjestäjinä, tutkijoina ja toimittajina.

Sivustolla julkaistaan konserttiarvioita, esseitä, kolumneja, blogeja ja haastatteluja. Amfionin on tarkoitus toimia klassisen musiikin ystävien, niin ammattilaisten kuin harrastajienkin, kohtaamispaikkana ja keskustelufoorumina. Palvelun kehittämiseen voi osallistua kertomalla toimituskunnalle esimerkiksi tapahtumista, julkaisuista ja mielenkiintoisista jutunaiheista. Tykkäämällä Amfionin Facebook-sivusta voit kommentoida ja lisätä keskustelun avauksia myös seinälle.
Amfionissa on julkaistu n. 1700 artikkelia, uutista, arviota tai blogia. Sivustolla on n. 3700 lukijaa kuukaudessa ja 18 000 käyntiä kuukaudessa.
Amfion oli kreikkalaisessa mytologiassa suuri laulaja ja muusikko.

Amfioniin kirjoittavat tällä hetkellä seuraavat henkilöt:

Päätoimittaja:

Paul Forsell on musikologi Helsingin yliopistosta. Hän on lisäksi opiskellut HY:ssä mm. tiedotusoppia, valtio-oppia, kieliä ja Venäjän tutkimusta. Hän on kansainvälisen julkaisusarja Acta Semiotica Fennican toimittaja ja  työskentelee myös Synteesin ja Organumin toimituksissa. Lisäksi hän on toinen Pianon ystävät ry:n perustajajäsenistä ja on ollut mukana tuottamassa joitakin CD-levyjä.
——————————–
Jari Kallio on Tampereen Kalevan lukion opettaja ja vapaa toimittaja, jonka musiikillinen mielenkiinto kohdistuu erityisesti nykymusiikkiin sekä periodisoittimiin ja historiallisiin esityskäytäntöihin. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta erityisalueenaan musiikin havaitsemisen tutkimus.

Ville Komppa toimii Sibelius-Akatemialla musiikinteorian tuntiopettajana ja valmistelee väitöskirjaa orkestroinnista ja musiikin rakenteesta. Lisäksi hän on monipuolinen freelancer, joka kirjoittaa, sovittaa, johtaa ja soittaa sekä vetää Musiikkitalon Tunne orkesterisi -yleisöluentosarjaa.

Markus Kuikka on erikoistunut harvinaisiin vanhoihin soittimiin kuten baryton, arpeggione ja erikokoiset gambat, joilla konsertoi aktiivisesti. Kuikka toimii myös BarokkiKuopio-festivaalin taiteellisena johtajana ja eri luottamustehtävissä. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön taiteellisesta koulutuksesta aiheenaan baryton ja arpeggione.

Henrik Pitkänen opiskelee Helsingin yliopistossa teologiaa, kirjallisuustiedettä, taidehistoriaa ja musiikkitiedettä sekä laulaa puoliammattimaisesti useissa kuoroissa. Vokaali- ja etenkin kirkkomusiikin lisäksi hän on pureutunut jääräpäisesti saksalaisen kulttuurialueen säveltaiteeseen.

Olli Rautiainen opiskelee Helsingin yliopistossa musiikkitiedettä, estetiikkaa, taidehistoriaa ja teoreettista filosofiaa. Hänen mielipuuhaansa laaja-alaisen musiikin tuottamisen ja kuluttamisen lisäksi on etenkin sen esteettis-filosofinen tarkastelu.

Lauri Supponen on Brysselin, Lontoon ja Berliinin kautta Helsinkiin päätynyt sävellyksenopiskelija. Kieli- ja kulttuurisokkeja musiikista etsivä ja Euroopan musiikkifestivaaleja ahkerasti koluava oboen ja kontrabasson amatööri täydentää opintojaan Sibelius-Akatemiassa.

Jussi Vento opiskelee Helsingin yliopistossa musiikkitiedettä, estetiikkaa ja semiotiikkaa. Hän on kiinnostunut erityisesti kaikenlaisesta musiikkiin liittyvästä kokeellisuudesta sekä mannermaisesta filosofiasta.

Amfion ry hallitus 2015
Eero Tarasti, puheenjohtaja
Ralf Gothóni

Ilpo Mansnerus
Arto Noras

 

KIRJOITTAJIA KAIVATAAN

Jos olet kiinnostunut kirjoittamisesta ja toimittamisesta Amfionin sivuille, ota yhteys toimituskuntaan (toimitus(at)amfion.fi).

TIEDOTA JA KERRO MEILLE

Amfion.fi ylläpitää konserttikalenteria johon toimituskunta valitsee ja käsittelee tapahtumat. Valitut tapahtumat näkyvät ”Konsertit”-sivulla. Konserttitiedot julkaistaan ilmaiseksi. Lisäämällä konsertit(at)amfion.fi -sähköpostiosoitteemme postitus- ja tiedotuslistoillenne autatte konserttikalenterin rakentamisessa.