Amfion pro musica classica

Sotilaan tarina

Palattuaan liki kahdenkymmenen vuoden aktiivisen orkesteri- ja kamarimusiikkityön jälkeen viimeistelemään keskenjääneitä opintojaan, Sinfonia Lahden kontrabasisti Petri Lehto tuli samalla motivoineeksi itsensä myös jatkotutkinnon tekemiseen. ”Koska orkesterimusiikin perusrepertuaari on jo tullut tutuksi, ammattitaidon karttuminen on ekonomisoinut harjoittelurutiinia ja jälkeläisetkin ovat jo omillaan, ajalliset resurssini jatkotutkinnon vaatimaan työhön ovat olennaisesti parantuneet”, Lehto kertoo. ”Suunnitelman musiikilliset, kirjalliset ja älylliset haasteet sopivat erinomaisesti elämäntilanteeseeni.”

Lehto uskoo työllään voivansa ”harmonisoida kuvaa kontrabassosta orkesterin ja kamariyhtyeen tärkeänä elementtinä.” Tarkoitus on tutkinnon puitteissa havainnoida yhtyesointia sekä musiikillisena että akustisena tapahtumana, eri saleissa eri istumajärjestyksiä ja heijastusvaikutuksia testaten. Syntyneestä tiedosta basisti toivoo olevan hyötyä sekä instrumentalisteille että säveltäjille.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu joukko suurimuotoisia kamarimusiikkiteoksia, kuten tämän ensimmäisen konsertin teokset. Solistisempaa osaamistaan Lehto esittelee muun muassa Paul Hindemithin sonaatissa ja Mozartin konserttiaariassa Per questa bella mano.

Vastaa

Post Navigation