Amfion pro musica classica

RSO, Elts, Komsi, EMO Ensemble: Webern, Pärt, Schubert

Myöhäisromanttisten säveltäjien tavoitellessa 1900-luvun alkupuolella yhä laajempia muotoja ja uhkeampia sointeja, Anton Webern pyrki dodekafonian eli 12-säveljärjestelmän kautta aina vain keskittyneempään ja rajatumpaan ilmaisuun. Arvo Pärt on paennut romanttista nautinnonhalua henkistyneeseen askeesiin, jossa myös Webernin tiukat rakenteet on hylätty osana länsimaista kontrollinhalua. Orient & Occidentissa Pärt elehtii kunnioittavasti itään, muistuttaen eurooppalaisen taiteen velasta orientin kulttuurille. Webern tunnusti wieniläiset juurensa sovittaessaan uskollisesti Schubertin Saksalaisia tansseja orkesterille, mutta Schubert tähysi kolmannen sinfoniansa finaalissa Rossinin iloiseen Italiaan.

Comments are closed.

Post Navigation