Amfion pro musica classica

Author Archives: Markku Klami

Hakuammuntaa

Kuva: Antti Viljanen

Mielessäni on toisinaan jo vuosikausien ajan pyörinyt ajatuksia suunnasta. Kysymyksiä ja epävarmuutta suunnasta, joka nuoren säveltäjän tulisi löytää omassa työssään. Suunnalla tarkoitan tässä yhteydessä esimerkiksi intensiivistä keskittymistä johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen musiikissa ja sävellystyössä, tai ainakin jonkinlaista fokusoitunutta otetta kohtuullisen helposti määriteltävissä olevaan asiaan.

Osaltaan näihin ajatuksiin ovat vieneet vuosien varrella kertyneet tiedot ja kokemukset säveltäjien ja heidän teostensa kohtaloista, toisaalta taas mm. sävellyskoulutuksen mukana välittyneet arvomaailmat ja ajatusasetelmat. Paljon mietittävää ovat herättäneet myös eri säveltäjien näkyvyys medioissa sekä konserttien ja festivaalien ohjelmasuunnittelu: keitä säveltäjiä (eli millaisia musiikkeja) tuodaan esiin? Tai toisin sanoen: mitä asioita (suuntauksia) ja minkälaisia henkilöitä media ja ”musiikkielämän yleinen mielipide” pitää korkeatasoisina, edistyksellisinä tai myyvinä ja mitä pidetään tärkeänä tuoda esille?

Yritän pitää näkökulmani koko ajan yleisellä tasolla enkä siis puhu itsestäni. Kuitenkin tämän kirjoituksen runkona voisin käydä läpi omia vaiheitani sävellyskoulutukseni ajalta. Tämä lähestymistapa selkeyttää myös sitä prosessia jota olen ajan mittaan näiden ajatusten kanssa käynyt läpi. Pitkälti tämä kirjoitus onkin eräänlaista omien ajatusteni jäsentämistä ja niiden kommentointia, jolloin oma subjektiivinen näkökantani (joka siis voi olla hyvinkin rajallinen ja sokea joillekin asioille) väistämättä korostuu. Tästä syystä olisikin hienoa kuulla muiden ajatuksia näistä asioista.

Aloitin systemaattiset sävellysopinnot säveltäjä Tuomo Teirilän johdolla vuonna 2003 opiskellessani musiikkipedagogiksi Turun ammattikorkeakoulun Musiikkiakatemiassa. Omia kokeiluja ja valmiita sävellyksiäkin oli syntynyt jo yläasteaikojen loppupuolelta asti, mutta itseoppineena tunsin mahdollisuuteni kehittyä ja edetä varsin pieniksi. Minulla ei siis näyttänyt olevan suuntaa, ainakaan suoraan tarjottimella eteen tuotuna. Sävellyskoulutuksen käynnistäminen Turussa vastasikin jo vuosikausien haaveeseeni säveltämiseen perehtymisestä ja keskittymisestä.

Opintojen alku oli monessa mielessä suojaista ja helppoa aikaa: Suomessa korkeaa arvostusta (eikä turhaan!) nauttivan säveltämisen käsityötaidon opiskelun parissa vierähti kivuttomasti muutama ensimmäinen vuosi. Ei tarvinnut jatkuvasti miettiä omaa suuntaa eli ”erikoistumisalaa”, kun jo perustyökalupakin kokoamisessa oli riittävästi työtä. Samoihin aikoihin kuitenkin syntyi ensimmäiset nykyisessä teosluettelossani edelleen olevat sävellykset joille myös tuli julkisia esityksiä. Omien teosteni kuuleminen konserttiohjelmissa muiden säveltäjien rinnalla käynnisti väistämättä pääni sisällä vertailun ”kaikkien muiden” ja itseni välillä. Mikä on oma panokseni ja ääneni meitä ympäröivän musiikin valtameressä? Mihin lähtisin tuolla merellä suuntaamaan, vai harhailisinko eksyksissä ilman kompassia ja karttaa?

Opintojeni edetessä ja siirtyessä vuonna 2006 Sibelius-Akatemiaan, nyt säveltäjä Tapio Tuomelan johdolla, nämä ajatukset pyörivät yhä useammin mielessäni. Samoihin aikoihin aloin myös ottaa aktiivisemmin osaa mestarikurssiopetukseen (mm. Musiikin Aika ja Avantin Suvisoitto -festivaalien jokavuotiset kurssit) ja liityin nuorten säveltäjien Korvat auki -yhdistykseen ja heti seuraavana vuonna tulin mukaan yhdistyksen hallitukseen. Opintojeni alkuun verrattuna ympärilläni alkoikin tapahtua yhä enemmän: uusia tuttavuuksia ja kontakteja, konsertteja, festivaaleja, esityksiä, kommentteja esityksistä sekä lukuisia keskusteluja musiikista, säveltämisestä ja lukuisista muista asioista, monenlaisista näkökulmista monenlaisten ihmisten kanssa. Näköalani ainakin suomalaisen musiikkielämän kenttään laajeni hurjaa vauhtia. Samalla alkoi väistämättä syntyä myös huomioita siitä, minkälaisia asioita tunnutaan suomalaisissa musiikkipiireissä pidettävän arvossaan. Väkisinkin mieleeni hiipi ajatuksia siitä, että tietyn suunnan valitsemalla, tiettyihin asioihin keskittymällä säveltäjä voi saada vankan tukijoukon taakseen ja näkyvyyttä itselleen.

Minusta alkoikin tuntua siltä, että omien sisäisten mietintöjen lisäksi oman suunnan löytämiselle (tai ainakin jonkin suunnan valitsemiselle) oli muodostumassa kasvavia ulkopuolelta tulevia paineita. Tehtävä oli kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo: miten voisi varmistua jonkin suunnan erinomaisuudesta loputtomilta tuntuvien vaihtoehtojen keskellä? Yhden suunnan valitseminen on jokseenkin aina tuntunut olevan minulle mahdoton asia. Monesta suunnasta, musiikkityypistä ja -kulttuurista saamani vaikutteet ja elämykset ovat ehkä johtaneet itseäni eri suuntiin sohivaan hakuammuntaan (vaikka tämä hakuammunta onkin ollut luultavasti aika hillittyä eikä mitenkään radikaalia). Aivan liian moni asia on tuntunut ja tuntuu aivan liian mielenkiintoiselta, mikä toisaalta on mielestäni hyvä asia. Toisinaan taas olen miettinyt, että yhden suunnan löytäminen saattaisi olla hyvinkin rauhoittava kokemus – täysi usko johonkin asiaan ja sille omistautuminen vähentäisi luultavasti loputtoman rajankäynnin mukanaan tuomia painolasteja. Olenkin iloinen niiden säveltäjien puolesta, jotka ovat löytäneet musiikista sen omimman alueensa ja saaneet siitä paljon irti (vaikka jotkin pahat kielet saattavatkin tällöin alkaa puhua itsensä toistamisesta ja urautumisesta). Avomerellä luoviminen käy varmasti vaivattomammin kun on tukevasti kartalla ja kompassissa tarkka suunta.

Kun mietin asiaa yleisellä tasolla, siis säveltäjiä yleensäkin, mieleeni nousee kysymys miten moneen suuntaan kurottelevaan ”haahuiluun” suhtaudutaan kulttuuri-ilmapiir(e)issä, jo(i)ssa käsitykseni mukaan annetaan arvoa selkeästi fokusoituneille säveltäjille? Miten siis käy säveltäjien joiden tuotanto sisältää mahdollisesti tyylillisesti kaukana toisistaan olevia teoksia tai teoksia, joissa ei keskitytä tiettyyn rajattuun musiikin osa-alueeseen taikka tarkasti punnittuihin ja valittuihin tyylikeinoihin? Onko tällaisten säveltäjien kohtalona jäädä tarkan suunnan omaavien kollegoidensa varjoon, vai onko kyseessä ainoastaan oman pääni synnyttämä vääristynyt mielikuva musiikkielämässämme vaikuttavasta ajattelumaailmasta?

Itse haluan kuitenkin uskoa siihen, että rehellisesti omia ajatuksiaan ja sydäntään noudattaen säveltäjä voi löytää oman suuntansa toisinaan pitkienkin harharetkien jälkeen – eikä tämän lopullisen suunnan mielestäni tarvitse olla tarkkaan kohdistunut johonkin tiettyyn pisteeseen. Liikettä (edistymistä?) tapahtuu vaikka kurssi vähän väliä muuttuisikin. Mutta missä määrin säveltäjällä on mahdollisuus eksyä erilaisille poluille ja jopa umpikujiin säilyttäen kuitenkin uskottavuutensa kriittisen musiikkiyleisön ja ammattikunnan silmissä?

Kirjoittaja työskentelee säveltäjänä ja musiikin teoria-aineiden opettajana sekä viimeistelee sävellysopintojaan Sibelius-Akatemiassa. Klami on nuorten säveltäjien Korvat auki -yhdistyksen puheenjohtaja. Kotisivut: www.markkuklami.com

Promoting Finnish Contemporary Music –seminaari Viitasaarella 7.7.2009

Keizo Maeda, Johan Tallgren, Debra Kraft ja Musiikin ajan toiminnanjohtaja Minna Huuskonen

Musiikin Aika -festivaalin avajaispäivänä järjestetty Promoting Finnish Contemporary Music –seminaari keskittyi oman aikamme taidemusiikin promootioon. Aiheesta oli kutsuttu esitelmöimään ja keskustelemaan merkittäviä taidemusiikin kentän kansainvälisiä vaikuttajia niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Seminaarin avasi ruotsalaisen Nutida Musik -julkaisun päätoimittaja Andreas Engström, jonka esitelmä keskittyi oman aikamme taidemusiikin saamaan näkyvyyteen mediassa. Tarkastelunalaisena Engströmillä oli niin valtamedia kuin tiettyihin aihepiireihin keskittyneet erikoisjulkaisutkin. Engströmin huomiot kuulostivat suomalaiseen korvaan varsin tutuilta: valtamediat omistavat yhä enenevissä määrin julkaisutilaansa populaarikulttuurin aiheille perinteisesti korkeakulttuuriksi luokiteltujen taidemuotojen kustannuksella. Tästä syystä varsinkin suurien medioiden antama kuva populaarin valtavirran ulkopuolisista musiikin lajeista on vääristynyt: oman aikamme taidemusiikin kenttä on huomattavasti kansainvälisempi ja laajempi kuin valtamedian kiinnostus sitä kohtaan voisi antaa olettaa. Engström toi esille myös median siirtymisen yhä enemmän internetiin, joka on vähitellen johtamassa perinteisten paperijulkaisujen vähenemiseen. Tämä tuo jatkuvan haasteen varsinkin Nutida Musik -lehden kaltaisille erikoisjulkaisuille.

Yhdeksi keskeisemmäksi ongelmaksi uuden taidemusiikin marginalisoitumiseen valtamedioissa Engström kuitenkin nosti näissä medioissa yleistyvän pop-kulttuurille ominaisen kirjoitustyylin ja kritiikin, joka sopii huonosti taidemusiikista kirjoittamiseen. Engström pitikin erittäin tärkeänä, että mediat julkaisisivat ennakkoluulottomasti ”kevyttä kirjoittelua” analyyttisemmin tehtyjä juttuja musiikin eri lajityypeistä. Tässä työssä Engström korosti varsinkin erikoisjulkaisujen merkitystä.

Engströmin esitelmää seuranneen ensimmäisen paneelikeskustelun aiheena oli säveltäjien ja esiintyjien promootio. Aihetta valottivat omista toimintaympäristöistään monipuolisesti Keizo Maeda (tuotanto- & ohjelmistojohtaja, Conversation & Company -tuotantoyhtiö, Tokio), Stefan Conradi (konserttimusiikin, näyttämöteosten, uuden musiikin, mainonnan ja toimituksen osastonjohtaja, C.F. Peters -kustannusyhtiö, Frankfurt) ja Robert von Bahr (BIS Records -levy-yhtiön perustaja ja päätoiminnanjohtaja, Tukholma).

Von Bahr korosti omissa puheenvuoroissaan säveltäjän tai esiintyjän persoonallisuuden korostamisen tärkeyttä promootiotyössä. Jotta kaupattavasta ”tuotteesta” saataisiin mielenkiintoinen kohde myös valtamedioille, on tuotteen oltava kiinnostava ja omalaatuinen, jolloin sille on helpompi myös luoda markkinoita. Vaikka paneelin keskustelijat olivatkin yksimielisiä taiteellisten arvojen ensisijaisuudesta levytys-, kustannus- ja promootiotyössä, myönsivät he myös kaupallisen maailman realiteettien tulevan väistämättä vastaan.

Panelistien puheenvuoroissa korostui myös eri tahojen yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeys: promootiotyön keskeiseksi alueeksi Conradi mainitsi eri toimialojen (kustantajat, levy-yhtiöt, tapahtumaorganisaatiot) välisen kontaktien luomisen, jolla voidaan ”saattaa yhteen oikeat henkilöt”. Kontaktien luomisen tärkeys korostui myös von Bahrin puheenvuorossa, jossa hän mainitsi säveltäjille erityisen tärkeiksi heidän oman musiikkinsa ”lähettiläät”. Näiden lähettiläiden suomalaisiksi esimerkeiksi hän poimi Kalevi Ahon ja Osmo Vänskän sekä Aulis Sallisen ja Okko Kamun.

Paneelikeskustelun päätteeksi yleisöstä esitettiin kysymys internetin vaikutuksesta kustantajien ja levy-yhtiöiden toimenkuvaan sekä tiedusteltiin onko internet vapaana materiaalien levityskanavana uhkakuva perinteiselle kustannustoiminnalle. Internetin mahdollistaman säveltäjien ja esiintyjien ”itsepromootion” johdosta kyseltiin myös kustannus- ja levy-yhtiöiden tarpeellisuudesta tämän päivän säveltäjälle ja esiintyjälle. Von Bahr ja Conradi toivat selkeästi esiin omat kantansa toimialojensa tarpeellisuudesta: internetin avoimuudesta ja kansainvälisyydestä huolimatta promootiotyössä korostuvat eri alojen verkostoitumisesta syntyvät kontaktit ja tästä syystä taiteilijan itsensä internetissä levittämä materiaali tavoittaakin hyvin harvoin tärkeitä tahoja eri musiikkiorganisaatioissa. Internetiä ei nähtykään uhkakuvana kustannus- ja julkaisualalle vaan ennemminkin uutena kanavana ja apuvälineenä kustantajien ja levy-yhtiöiden promootiotyölle.

Alankomaiden musiikin tiedotuskeskuksen ja kansainvälisen Gaudeamus Music Week -tapahtuman nykymusiikin osastonjohtaja Henk Heuvelmans piti seminaarin toisen esitelmän, joka käsitteli kansainvälisen Gaudeamus Music Week -tapahtuman toimintaa ja vaikutuksia oman aikamme taidemusiikin kenttään. Melko suuri osa esitelmästä kului myös Gaudeamus-keskuksen toiminnan ja rakenteiden esittelyyn.

Heuvelmansin esitelmässä korostui niinikään aiempien keskustelijoiden mainitsemat yhtyeiden, muusikoiden ja säveltäjien välisen kansainvälisen yhteistyön ja kontaktien luomisen tärkeys, jota Gaudeamus Music Week -tapahtumalla tuetaankin voimakkaasti. Tapahtuma tuo yhteen oman aikamme musiikista kiinnostuneita tahoja eripuolilta maailmaa tarjoten mahdollisuuksia uusien projektien luomiseen ja antaen samalla virikkeitä myös muille festivaaleille ja tapahtumille. Heuvelmans näkikin tämän toiminnan tärkeäksi uusien yleisöjen tavoittamisen kannalta.

Seminaarin päätti oman aikamme taidemusiikkiin ja sen yleisöihin keskittyvä paneelikeskustelu. Keskustelijoiksi oli kutsuttu jo aiempaan paneeliin osallistunut Keizo Maeda sekä Debra Kraft (toiminnanjohtaja, Choral Arts Society of Washington, Yhdysvallat) ja Johan Tallgren (taiteellinen johtaja, Musica Nova Helsinki -festivaali). Maeda korosti eri taiteenalojen välisen toiminnan tärkeyttä monipuolisuuden ja -alaisuuden nimissä, joka houkuttelisi uusia yleisöjä oman aikamme taidemusiikin pariin. Myös paneelin muiden keskustelijoiden puheenvuoroissa tuotiin esiin erilaisten yleisöjen tavoittamisen tärkeys ja tätä kautta huomio siitä, että yleisö yleensäkin on hyvin monitahoista. Tästä syystä ”normaaliyleisön” kaltaisia yleistyksiä pitäisikin ohjelma- ja tapahtumasuunnittelussa välttää. Paneelikeskustelun loppupuolella myös yleisöstä esiteltiin monia esimerkkejä onnistuneiksi huomatuista kokeiluista uusien yleisöjen tavoittamiseksi – mainituiksi tulivat mm. Helsingin ravintoloissa toteutettavat Klasariklubi ja Art Goes Kapakka -tapahtumat sekä Tampere Biennalen elektronisen musiikin konsertit.

Seminaaripäivän keskeisiksi teemoiksi nousivat taiteilijoiden ja organisaatioiden verkostoitumisen tärkeys promootiotyön kannalta sekä uudet, innovatiiviset ideat ja tapahtumat uusien yleisöjen tavoittamiseksi. Eri medioiden ja levityskanavien tarjoamat mahdollisuudet sekä kustannus- että julkaisutoiminnalle tuotiin myös esiin.