Amfion pro musica classica

MARIA KALLIONPÄÄ JA MARKKU KLAMI SÄVELTÄVÄT CROAKIN

Anna Ivanova-Brashinskaja, Maria Kallionpaa, Markku Klami. Valokuva: Noora Isoeskeli.

Anna Ivanova-Brashinskaja, Maria Kallionpaa, Markku Klami. Valokuva: Noora Isoeskeli.

Pohjoismaiden ensimmäisen suuren nukketeatterioopperateoksen säveltävät Markku Klami ja Maria Kallionpää yhdessä. Teoksen nimi on CROAK or The Unexpected Joys and Perils of Singing. CROAK kantaesitetään vuonna 2018 Porin Promenadisalissa.

Säveltäjä ja pianisti Maria Kallionpää (s. 1981 Ulvila) on tutkiva, paneurooppalainen ja poikkialainen taiteilija. Vuonna 2015 hän väitteli tohtoriksi Oxfordin yliopistosta aiheenaan pianon laajennetut soittotekniikat. Parhaillaan hän säveltää myös Teatro Dell’Opera di Romalle ja tekee taiteellista tutkimusta Aalborgin yliopistoon.

Säveltäjä Markku Klamin (s. 1979 Turku) teoksia on esitetty lukuisilla kansainvälisillä festivaaleilla Suomessa ja maailmalla. Hänen tuotantoonsa kuuluu mm. orkesteriteoksia, kamarioopperaa ja kuoroteoksia. Klami valmistui Turun taideakatemiasta 2006 ja viimeisteli sävellyksen opintonsa Sibelius-Akatemiassa 2010.

Oopperan libretisti on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Mikhail Brashinsky (s. 1965 Leningrad). Libreton päähenkilö Lordi Croakin tunteet vellovat rakkauden ja kuoleman syövereissä. Hänen kohtalonaan on taianomainen laulun lahja ja siitä maksettava kova hinta.

Kallionpäätä ja Klamia innostaa säveltäjinä se, miten ”CROAKissa yhdistyvät jännittävällä tavalla nykyaikainen nukketeatteri, visuaalisuus ja musiikki, luoden oopperasta todellisen kokonaistaideteoksen. Lauluäänen ominaisuuksilla tulee olemaan merkittävä rooli musiikissa – äänenvärien vaihtelut vahvistavat hienon libreton ajatonta sanomaa rakkauden kaipuusta.”

CROAK omistetaan säveltäjä Jouni Kaipaisen (1956–2015) muistolle. Nukketeatterioopperaprojekti käynnistettiin kolme vuotta sitten viidelle säveltäjälle suunnatulla hakukierroksella. Hakuun osallistuivat myös Kallionpää ja Klami. Tällöin säveltäjäksi kutsuttiin Jouni Kaipainen, joka menehtyi kesken työn viime marraskuussa. Kaipainen oli vielä mukana, kun teoksen työnimi Halewyn vaihdettiin CROAKiksi eli suomalaisittain Kraakuksi.

Nyt uusille säveltäjille halutaan antaa mahdollisuus kirjoittaa musiikki puhtaalta pöydältä ja riittävällä aikataululla. CROAK saa ensi-iltansa Porin Promenadisalissa vuonna 2018.

CROAKin ohjaa nukketeatteritaiteilija, FT Anna Ivanova-Brashinskaya (s. 1965 Leningrad). Apulaisohjaajana toimii Roosa Halme (s. 1982 Littoinen), joka oli käynnistämässä nukkeoopperaprojektia jo aiemmassa työssään Taiteen edistämiskeskuksen Porin toimipisteen läänintaiteilijana.

Teoksen visuaalisesta suunnittelusta ja nukkejen toteutuksesta vastaa Viktor Antonov (s. 1961 Leningrad). Projektissa tehdään yhteistyötä myös turkulaisen nukketeatteriyhdistys TIP-Connection ry:n kanssa.

Nukketeatterioopperan orkesterina toimii Pori Sinfonietta johtajanaan Jan Söderblom (s. 1970 Helsinki). Teoksen tuottavat Porin ooppera ja Poikkitaiteellinen yhdistys Poike tuottajinaan Heli Latvala (s. 1950 Pori) ja Tuuli Penttinen-Lampisuo (s. 1969 Tampere).

Nukketeatterioopperaprojektia ovat tähän mennessä tukeneet Svenska kulturfonden i Björneborg, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus.

www.poike.fi


MARIA KALLIONPÄÄ OCH MARKKU KLAMI TONSÄTTER CROAK

Nordens första stora dockteateropera tonsätts av Markku Klami och Maria Kallionpää i samarbete. Verket heter CROAK or The Unexpected Joys And Perils of Singing. CROAK uruppförs år 2018 i Promenadsalen i Björneborg.

Tonsättaren och pianisten Maria Kallionpää (f. 1981 Ulvsby) är en undersökande, paneuropeisk och tvärkonstnärlig artist. År 2015 disputerade hon för doktorsgraden vid Oxfords universitet med en avhandling om fördjupad spelteknik för piano. För närvarande tonsätter hon också för Teatro Dell’Opera di Roma och bedriver konstnärlig forskning vid Aalborgs universitet.

Tonsättaren Markku Klamis (f. 1979 Åbo) verk har uppförts på flera internationella festivaler i Finland och ute i världen. I hans produktion ingår bl.a. orkesterverk, kammaroperor och körverk. Klami utexaminerades från Åbo konstakademi år 2006 och han kompletterade sina studier i komposition vid Sibelius-Akademin år 2010.

Operans librettist är filmregissören och manusförfattaren Michail Brasjinskij (f. 1965 Leningrad). Huvudpersonen i librettot, Lord Croak, är ett offer för svallande känslor kring kärleken och döden. Hans öde är en magisk sångröst som han får betala dyrt för.

Som tonsättare inspireras Kallionpää och Klami av hur ”modern dockteater, visualitet och musik på ett spännande sätt förenas i CROAK och gör operan till ett verkligt helhetskonstverk. Sångröstens egenskaper kommer att spela en viktig roll i musiken – klangfärgens variationer förstärker det fina librettots tidlösa budskap om kärlekslängtan.”

CROAK tillägnas minnet av Jouni Kaipainen (1956–2015). Projektet med dockteateroperan startade för tre år sedan med en ansökningsomgång riktad till fem finländska kompositörer. Då ansökte också Kallionpää och Klami. Till verkets kompositör valdes då Jouni Kaipainen, som avled mitt i arbetet i november i fjol. Kaipainen var alltjämt med då verkets arbetsnamn Halewyn byttes till CROAK, eller KRAX på svenska.


MARIA KALLIONPÄÄ AND MARKKU KLAMI TO COMPOSE THE PUPPET OPERA CROAK

The first full-length puppet opera produced in the Nordic Countries will be composed by Maria Kallionpää and Markku Klami. The opera is titled CROAK or The Unexpected Joys and Perils of Singing, and it will premiere in 2018 at the Promenadi Hall in Pori, Finland.

Composer and pianist Maria Kallionpää (b. 1981 in Ulvila) is best described as a pan-European and interdisciplinary artist and academic. In 2015, she defended her PhD thesis on extended playing techniques in contemporary piano music at the Oxford University. At the moment, she is composing for the Teatro Dell’Opera di Roma and is a visiting researcher at the University of Aalborg, Denmark.

The works of Markku Klami (b. 1979 in Turku) have been performed at various international festivals worldwide. His catalogue consists of chorus and orchestra pieces and chamber opera. Klami graduated from the Turku Arts Academy in 2006 and completed his Master’s Degree in Music at the Sibelius Academy in Helsinki in 2010.

The libretto of the puppet opera CROAK is written by film director and screenwriter Mikhail Brashinsky (b. 1965 in Leningrad). In the libretto, the emotions of the protagonist Lord Croak are torn between love and death, as his fate is to succumb to the price he must pay for his magical gift of song.

Both Kallionpää and Klami are inspired by ”how contemporary puppet theatre, visuals and music are intertwined  in CROAK in an unforeseen way and create a resounding, complete work of art. The different vocal attributes will play a significant role within the music, as tonal variations underline the libretto’s timeless message – the desire to be loved.”

CROAK is dedicated to the memory of composer Jouni Kaipainen (1956–2015). The puppet opera project started three years ago with a call for submissions for five Finnish composers, out of whom Jouni Kaipainen was selected to compose the opera. Kallionpää and Klami also participated in the call for submissions. Jouni Kaipainen passed away unexpectedly in November 2015. He was still working on the composition when its initial working title Halewyn was changed to CROAK.

Vastaa

Post Navigation