Amfion pro musica classica

Esittävän säveltaiteen ahdinkoa helpotettava

Muusikkojen liiton tuore julkilausuma käsittelee koronaepidemian aiheuttamia ongelmia musiikin ammattilaisille ja korostaa julkisen tuen tärkeyttä näinä vaikeina aikoina. Koronapandemia on lamauttanut musiikin elävän esittämisen: rajoitustoimet seurannaisvaikutuksineen ovat lähes lopettaneet live-esitykset yleisöltä ja toimeentulon musiikin esittäjiltä. Tilanne voi jatkua vielä pitkään. Ammattimaisten musiikin freelance-esittäjien tulonmenetykset on arvioitu Suomessa huhti–elokuussa noin 44 miljoonaksi euroksi apurahojen ja työttömyysturvan vaikutukset mukaan lukien.

Valtiovallan tukitoimet ovat olleet tervetulleita, mutta yksittäisille taiteilijoille suunnatut apurahat eivät ole riittäneet paikkaamaan menetyksiä. Luovien alojen yritystuet eivät ole kohdistuneet taiteilijoille. Esitystoiminnan pysähdyttyä ei ole mekanismia, jolla yritystuet siirtyisivät taiteilijaportaalle. Musiikkiala on kohdistanut myös omia varoja korona-apurahoihin ja -tukiin, mutta alan omat resurssit ovat rajalliset.

Orkesterit ovat luoneet kattavat turvaohjeet esitystoiminnalle poikkeusoloissa. Niitä noudattamalla konsertit voidaan toteuttaa turvallisesti, mutta rajattu yleisökapasiteetti tuottaa toiminnalle tappioita. Yhteiskunnan tuki kulttuurille on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt, kun ihmiset kaipaavat jatkuvuutta ja sosiaalisia kulttuurielämyksiä. Siitä huolimatta eräissä kaupungeissa on ryhdytty tässä tilanteessa suunnittelemaan kulttuuritoiminnan alasajoa tai supistamista.

Kulttuuri ja musiikki ovat yhteiskunnan sielu, ja niillä on merkittävä osa kulttuuri-identiteettien rakentumisessa. Niitä tarvitaan kannattelemaan meitä yli raskaan ajanjakson. Kulttuuriin kannattaa investoida aina.

Vastaa

Post Navigation