Amfion pro musica classica

Yksinäinen vaskipuhallin

”Mitä virkaa käyrätorvi toimittaa tavanomaisessa puhallinkvintetissä, jonka muut soittimet ovat puupuhaltimia?”

Sinfonia Lahden käyrätorven varaäänenjohtaja Petri Komulainen vastaa:

Puhallinkvintetin soittimia ovat huilu, oboe, klarinetti, fagotti ja käyrätorvi. Kokoonpano on hieman ongelmallinen, sillä siitä puuttuu varsinainen bassosoitin. Huilu, oboe ja klarinetti ovat kaikki korkeaäänialaisia soittimia. Puhallinkvintetti soi helposti kireästi ja diskanttivoittoisesti, sillä fagotti on hyvin yläsävelrikas ja usein sen äänessä soivat yläsävelsarjan ylemmät äänet voimakkaammin kuin itse perusääni. Käyrätorven rooli sinfoniaorkesterissa on sitova puiden ja jousien, mutta toisaalta myös muiden vaskien ja jousien välillä. Soittimen ääniala on laaja eli yli neljä oktaavia ja sen koko yläsävelsarja on rikas. Käyrätorvi tuo puhallinkvintettiin pyöreyttä ja ”pumpulia”, joka auttaa muiden soittimien äänenvärien yhteensulautumista. Usein käyrätorvi soittaa joko fagotin alapuolella pedaaliääniä tai sen yläpuolella tenorialista satsia. Puhallinkvintetti on jousikvintettiin verrattuna tietyllä tapaa intonaation ja sointivärien kannalta haastavampi, sillä kaikki puhallinkvintetin soittimet käyttäytyvät eri rekistereissä ja nyansseissa eri tavalla ja äänentuottotapa on niillä kaikilla erilainen. Vain oboe ja fagotti ovat kaksoislehdykkäsoittimia.

Paljon on tietenkin kyse myös historian traditiosta ja jos 1800-luvun alussa vakiintunut puhallinkvintetti keksittäisiin nyt, niin olisiko käyrätorven tilalla luontevampaa olla saksofoni tai jopa bassoklarinetti?

Kysy mitä tahansa klassisesta musiikista! Asiantuntijat
osoitteessa toimitus(at)amfion.fi vastaavat.

Vastaa

Post Navigation