Amfion pro musica classica

Valtion taiteilija-apurahat jaettu

Taidetoimikunnat ovat jakaneet 294 uutta taiteilija-apurahaa. Musiikin viisivuotisen apurahan saivat mm. pianisti Paavali Jumppanen ja säveltäjä  Matthew Whittall.

Nyt jaetut apurahat alkavat vuoden 2018 alusta. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille, jotka olivat hyvin edustettuina myös hakijoissa. Heidän osuutensa hakijoista oli 64 prosenttia ja apurahan saajista 62 prosenttia. Näillä taiteenaloilla – kirjallisuutta lukuun ottamatta – oli myös eniten nuoria apurahan saajia. Kaikista apurahan saajista joka kuudes on nuori, alle 35-vuotias. Keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai apurahan. Hakijoita oli runsaat 2 500. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta vajaalla prosentilla.

Vertaisarviointiin osallistui lähes 60 asiantuntijaa

Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Taike päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken, mutta kukin valtion taidetoimikunta jakaa oman taiteenalansa apurahat. Seitsemässä taidetoimikunnassa on laaja taidekentän asiantuntemus. Toimikuntien jäsenet ovat oman taiteenalansa ammattilaisia tai muita asiantuntijoita. Tänä vuonna vertaisarviointiin osallistui kaikkiaan lähes 60 asiantuntijaa. Jäsenet vaihtuvat kahden vuoden välein.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Apurahat perustuvat valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. Veroton apuraha on 1 692 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Kaikki musiikin apurahan saajat aakkosittain:

viisivuotinen
Ikonen Kari, Helsinki
Jumppanen Paavali, Espoo
Kastinen Arja, Kyrö
Levanto Pessi, Helsinki
Whittall Matthew, Helsinki

kolmivuotinen
Hohti Markus, Espoo
Kallionpää Maria, Ulvila
Korhonen Ilona, Pukkila
Kujala Veli, Vantaa
Lassy Timo, Helsinki
Vainikainen Tiina, Lahti

yksivuotinen
Eskelinen Senni, Helsinki
Freeman Alexander, Espoo
Grundström Eero, Pukkila
Hurmerinta Maarit, Vantaa
Järvelä Jouni, Helsinki
Ketola Markus, Espoo
Korpijaakko Paavo, Tampere
Kumpuvaara Niko, Helsinki
Lehtipuu Aira, Tampere
Maalismaa Eriikka, Helsinki
Mertanen Janne, Lieksa
Naukkarinen Laura, Kiila
Nyberg Minna, Helsingfors
Näkkäläjärvi-Länsman Anna, Utsjoki
Perkola Mikko, Helsinki
Pohjola Seppo, Espoo
Pulkkis Uljas, Helsinki
Ruuskanen Maija, Helsinki
Sarikoski Kasperi, Helsinki
Sippola Laura-Liina, Helsinki
Viitala Mirka, Helsinki
von Hertzen Magnus, Espoo

puolivuotinen
Grönberg Essi, Helsinki
Hille-Taskila Karl-Peter, Helsinki
Ikonen Aili, Helsinki
Kauranne Amanda, Helsinki
Luoma Jaakko, Vihti
Lötjönen Antti, Helsinki
Niku Teija Niku, Helsinki
Raasakka Mikko, Helsinki

Vastaa

Post Navigation