Amfion pro musica classica

Turun filharmonisen orkesterin kevätkausi on omistettu pianolle

Kuningasbasso
Kauden avaavat torstaina 11. ja perjantaina 12.1. klo 19 maestro Leif Segerstam sekä kuningasbasso Matti Salminen. Avajaiskonserteissa kuullaan Beethovenin EgmontMax Regerin sävelruno Die Toteninsel sekä Modest Musorgskin Kuoleman lauluja ja tansseja. Voimakas ja dramaattinen Egmont perustuu Johann Wolfgang von Goethen samannimiseen näytelmään. Yksi suosituimmista näyttämömusiikin teoksista kertoo kreivi Egmontin 1500-luvun sankarillisesta elämästä. Matti Salminen on yksi aikamme merkittävimmistä bassolaulajista. Edellisen kerran Salmista kuultiin Turun konserttitalossa elokuussa 2017 Turun musiikkijuhlien Parsifal-konserteissa.

Pianon kevät!
Keväällä kuullaan kuutta pianosolistia kuudessa konsertissa. Perjantaina 2.3. Paavali Jumppanen tulkitsee Brahmsin jämerän pianokonserton konsertissa, jossa kuullaan myös ylikapellimestari Leif Segerstamin johtamana hänen sinfoniansa nro 311 kantaesitys. Jumppanen esiintyy myös kamarimusiikkikonsertissa Tour de force la 3.3. New York Timesin “Islannin Glenn Gouldiksi” nimeämä virtuoosipianisti Víkingur Ólafsson esittää torstaina 8.3. niin ikään islantilaisen kapellimestari-säveltäjä Daníel Bjarnasonin Processions-teoksen. Teos tarjoaa rytmisiä yllätyksiä ja maagissävytteisiäkin sävelharmonioita koko pianon rekisterin laajuudelta. Pianisti Eldar Nebolsin esiintyy yhdessä orkesterin huippusuositun päävierailija Julian Rachlinin kanssa ja tulkitsee Beethovenin pianokonserton nro 4 torstaina ja perjantaina 15.–16.3. Norjalainen pianisti Håvard Gimse tarttuu perjantaina 6.4. Griegin pianokonserttoon. Olli Mustonen taituroi tuplaroolissaan pianistina ja kapellimestarina ja esittää torstaina ja perjantaina 19.–20.4.  Mozartin 26. pianokonserton, lisänimeltään ”Kruunajaiskonsertto”. Säteilevä Martina Filjak tulkitsee Ravelin pianokonserton perjantaina 18.5. Mikko Heiniön 70-vuotisjuhlakonsertissa.

Päävierailija Julian Rachlinin konserteissa klassisen musiikin hittejä
Julian Rachlin johtaa filharmonikoita kevään aikana kahdesti. Torstaina ja perjantaina 15.–16.3. kuullaan wieniläisklassismin ihastuttavia helmiä ja huhtikuussa 12.–13.4. Rachlin nähdään tuplaroolissa kapellimestarina ja viulistina. Konsertissa Rachlin tulkitsee Tšaikovskin elämäniloisen viulukonserton D-duuri.

Julian Rachlinin kaksivuotinen päävierailijasopimus astui voimaan syksyllä 2017. Syksyllä Rachlin esiintyi TFO:n kanssa konserteissa La dolce vita 9.–10.11. Ennen nimitystään Turun filharmonisen orkesterin päävierailijaksi Rachlin on esiintynyt orkesterin kanssa kolmesti: keväällä 2015, keväällä 2016 ja keväällä 2017. Turkulaisyleisö on ottanut Julian Rachlinin omakseen, ja kaikki Rachlinin konsertit ovat olleet lähes poikkeuksetta loppuunmyytyjä.

Nuorta voimaa
Helmikuussa kisailevat sellistit ja toukokuussa nuoret solistit – keväällä Turun filharmonisen orkesterin solisteiksi nousee maamme taitavimpia nuoria sellistejä ja tulevaisuuden tähtisolisteja. Huippusuosittu Klaus Mäkelä johtaa Sellokilpailun finaalikonsertit ja RSO:n soolokäyrätorvisti sekä useissa orkesterissa kapellimestarina vieraillut József Hárs Nuorten solistien konsertin. Turun XIII Sellokilpailun finaali järjestetään torstaina ja perjantaina 22.–23.2. klo 19 Konserttitalossa ja Nuorten solistien konsertti keskiviikkona 9.5. klo 19 Sigyn-salissa.

Muusikoiden omia ohjelmia

Katedraali soi -konsertissa torstaina 8.2. klo 19 Tuomiokirkossa kuullaan Turun filharmonisen orkesterin muusikoiden suunnittelema ohjelma. Konsertissa soittavat viulistit Maija Kontunen, Ilana Gothóni, Marjaana Holva, Susanna Suorttanen ja Juha Viljanen sekä sellisti Roi Ruottinen. Konsertti koostuu Vivaldin ja Händelin tunnelmallisimmista konsertoista. Konsertti alkaa olympiavuoteen 2018 sopivalla Vivaldin vauhdikkaalla ja voitokkaalla L´Olimpiade-oopperan alkusoitto-sinfonialla. Muusikoiden omia ohjelmakokonaisuuksia kuullaan myös kauden kamarimusiikkikonserteissa, joita on keväällä kolme: Tour de force lauantaina 3.3., 360° sunnuntaina 8.4. ja Fannyn muistolle sunnuntaina 6.5.

”Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 340 vuotta Vivaldin syntymästä. Lisäksi 2018 on olympiavuosi, joten L´Olimpiade sopii teemaan hyvin. Vivaldilla on paljon teoksia ja todella hienoja tuntemattomampiakin konserttoja, mutta niitä ei kovin usein esitetä. On myös hienoa, kun orkesterin omat hyvät soittajat pääsevät solisteiksi”, kommentoi Maija Kontunen, jolla on päävastuu Katedraali soi -konsertin ohjelmistosuunnittelusta.


Åbo filharmoniska orkesters vårsäsong är tillägnad pianot

Basarnas kung
Säsongen inleds torsdagen 11.1 och fredagen 12.1 kl. 19 med maestro Leif Segerstam och basarnas kung Matti Salminen. Vid inledningskonserten spelas Ludwig van Beethovens Egmont, Max Regers tondikt Die Toteninsel samt Modest Musorgskijs Dödens sånger och danser. Den starka och dramatiska Egmont är baserad på Johann Wolfgang von Goethes skådespel med samma namn. Verket hör till den mest populära scenmusiken och berättar om greve Egmonts hjältemodiga liv under 1500-talet. Matti Salminen hör till vår tids viktigaste bassångare. Han uppträdde senast i Åbo konserthus i augusti 2017 på Åbo musikfestspels Parsifal-konserter.

Pianots vår!
Under våren uppträder sex pianosolister på sex konserter. På fredag 2.3 tolkar Paavali Jumppanen Brahms robusta pianokonsert vid en konsert, under vilken chefdirigenten Leif Segerstam även dirigerar uruppförandet av sin symfoni nr 311. Jumppanen uppträder även under kammarmusikkonserten Tour de force lördag 3.3. Den virtuosa pianisten Víkingur Ólafsson, av New York Times kallad för ”Islands Glenn Gould”, framför torsdag 8.3 verket Processions av sin isländske landsman, dirigenten och tonsättaren Daníel Bjarnason. Verket bjuder på rytmiska överraskningar och magiskt färgade tonharmonier över hela pianots register. Pianisten Eldar Nebols uppträder tillsammans med orkesterns mycket populäre förste gästdirigent Julian Rachlin och tolkar Beethovens pianokonsert nr 4 torsdag 15.3 och fredag 16.3. Fredagen 6.4 tar den norske pianisten Håvard Gimse sig an Griegs pianokonsert. Olli Mustonen är pianist och dirigent i sin dubbelroll, och på torsdag 19.4 och fredag 20.4 framför han Mozartspianokonsert nr 26, kallad ”Kröningskonserten”. Den strålande Martina Filjak uttolkar Ravels pianokonsert fredagen 18.5 vid Mikko Heiniös 70-årsjubileumskonsert.

Förste gästdirigent Julian Rachlins konserter bjuder på den klassiska musikens hittar

Julian Rachlin dirigerar filharmonikerna två gånger under säsongen. Torsdag 15.3 och fredag 16.3 får vi njuta av förtjusande wienklassicistiska pärlor och den 12-13.4. ser vi Rachlin i dubbelroll som dirigent och solist. Under konserten tolkar Rachlin Tjajkovskijs levnadsglada violinkonsert D-dur.

Julian Rachlins två-åriga avtal som förste gästdirigent trädde i kraft hösten 2017. Innan utnämningen till Åbo filharmoniska orkesters förste gästdirigent har Rachlin uppträtt tre gånger med orkestern. Åbopubliken har tagit Julian Rachlin till sig, och alla hans konserter har varit i princip slutsålda.

Ung kraft
I februari tävlar cellisterna och i maj de unga solisterna – under våren uppträder vårt lands duktigaste unga cellister och framtidens stjärnsolister som solister med Åbo filharmoniska orkester. Den populära Klaus Mäkelä dirigerar Cellotävlingens finalkonserter och RSO:s solovalthornist József Hárs, som gästat flera orkestrar som dirigent, dirigerar Unga solisters konsert. Åbo XIII Cellotävlings final arrangeras torsdag 22.2 och fredag 23.2 kl. 19 i Konserthuset och Unga solisters konsert onsdag 9.5 kl. 19 i Sigynsalen.

Musikernas egna program
Programmet för Katedralen klingar-konserten torsdag 8.2 kl. 19 i Domkyrkan är planerat av Åbo filharmoniska orkesters musiker. Vid konserten uppträder violinisterna Maija KontunenIlana GothóniMarjaana HolvaSusanna Suorttanen och Juha Viljanen samt cellisten Roi Ruottinen. Konserten består av Vivaldis och Händels stämningsfulla konserter. Konserten inleds med den för olympiaåret 2018 lämpliga fartfyllda och segerrika uvertyrsymfonin till Vivaldis opera L’Olimpiade. Musikernas egna program hör vi även vid säsongens tre kammarmusikkonserter: Tour de force lördagen 3.3, 360° söndagen 8.4 och Till minne av Fanny söndagen 6.5.

”År 2018 har det gått 340 år sedan Vivaldi föddes. Dessutom är 2018 ett olympiaår, så L’Olimpiade passar bra in i temat. Vivaldi har en stor produktion och verkligt fina, även okända konserter, men de framförs rätt sällan. Det är även fint att orkesterns egna duktiga musiker får en chans att uppträda som solister”, kommenterar Maija Kontunen som har helhetsansvaret för programplaneringen av Katedralen klingar-konserten.

Vastaa

Post Navigation