Amfion pro musica classica

TFO ja Tomas Nuñez-Garcés kantaesittävät Aki Yli-Salomäen sellokonserton

Turun filharmoninen orkesteri sellosolistinaan Tomas Nuñez-Garcés kantaesittävät torstaina 25.1. klo 19 Konserttitalossa Aki Yli-Salomäen teoksen Oi autuus, konsertto sellolle ja orkesterille. Orkesteria johtaa Jukka IisakkilaKonsertissa kuullaan myös Modest Musorgskin Hovanštšina-oopperan alkusoitto sekä Nikolai Rimski-Korsakovin Šeherazade. Konsertti aloittaa kevään Uteliaat aloittelijat -sarjan, jossa ennen konserttia tutustutaan klassisen musiikin maailmaan ja illan konserttiin Turun AMK:n musiikin koulutusohjelman päällikkö Eero Linjaman johdolla.

Aki Yli-Salomäen kolmiosainen teos Oi autuus, konsertto sellolle ja orkesterille on kauneuden, herkistymisen ja ilon musiikkia. Yli-Salomäki kertoo, että sellon syvä ja inhimillinen sointi on aina puhutellut häntä. Konsertin aloittaa Modest Musorgskin melodinen ja kansanlaulumainen alkusoitto oopperasta Hovanštšina ja päättää Rimski-Korsakovin neliosainen Šeherazade, joka pohjautuu vanhaan arabialaiseen satukokoelmaan Tuhannen ja yhden yön tarinoita.

Aki Yli-Salomäki on viime vuosina keskittynyt sävellystuotannossaan erityisesti soinnillisiin kysymyksiin, ajalliseen kokemukseen ja musiikin tilallisuuden estetiikan sekä musiikin ”maisemallisuuden” pohtimiseen. Usein lopputuloksena on syntynyt hidasta, rauhallista ja keskittynyttä musiikkia.

Tomas Nunez-Garcés voitti vuonna 2010 Turun XI sellokilpailun ensimmäisen palkinnon ja yleisöpalkinnon. Vuodesta 2015 alkaen hän toimi Helsingin kaupunginorkesterin 1. soolosellistinä. Radion Sinfoniaorkesterin 1. soolosellistinä hän aloitti syksyllä 2017. Nunez-Garcés soittaa Postiglionekvartetissa.

Kapellimestari Jukka Iisakkila vierailee säännöllisesti Euroopan merkittävien uuden musiikin yhtyeiden ja sinfoniaorkesterien edessä sekä oopperataloissa. Iisakkila on Sääksmäki Soi! -musiikkifestivaalin taiteellinen johtaja. Jukka Iisakkila tekee säännöllisesti yhteistyötä niin Tapiola Sinfoniettan kuin Tanskan radion sinfoniaorkesterin kanssa.


Åbo filharmoniska orkester och cellosolisten Tomas Nuñez-Garcés uruppför Aki Yli-Salomäkis verk O salighet, konsert för cello och orkester torsdagen den 25.1 kl. 19 i Konserthuset. Jukka Iisakkila dirigerar orkestern. På konserten får vi också höra Modest Musorgskijs uvertyr ur operan Chovansjtjina samt Nikolaj Rimskij-Korsakovs Scheherazade. Konserten börjar vårens Nyfikna nybörjare -serien där vi bekantar oss med den klassiska musikens värld under ledning av Eero Linjama, chef för musikens utbildningslinje vid Åbo YH.

Aki Yli-Salomäkis verk O salighet, konsert för cello och orkester i tre satser är musik med skönhet, känslighet och glädje. Yli-Salomäki berättar, att cellon djupa och mänskliga klang har alltid tilltalat honom. Konserten inleds med Musorgskijs uvertyr ur operan Chovansjtjina, som domineras av en folklig melodi, och avslutas med Rimskij-Korsakovs Scheherazade, som bygger på den gamla arabiska sagosamlingen Tusen och en natt.

I sin kompositionsproduktion har Aki Yli-Salomäki under senaste år koncentrerat sig på speciellt pä klangliga frågor, tidsupplevelsens och musikens rymdestetik samt frågor kring av musikens ”landskap”. Ofta har slutresultatet varit långsam, fridfull och koncentrerad musik.

Tomas Nunez-Garcés fick år 2010 första pris och publikpriset i Åbo XI cellotävling. Från och med år 2015 var han 1:e solocellist i Helsingfors stadsorkester. Han började som 1:e solocellist i Radions symfoniorkester hösten 2017. Nunez-Garcés spelar i Postiglionekvartetten.

Dirigenten Jukka Iisakkila gästdirigerar regelbundet Europas mest betydande ensembler för samtida musik samt symfoniorkestrar och vid operahus. Iisakkila är konstnärlig ledare för musikfestivalen Sääksmäki Soi!. Jukka Iisakkila samarbetar regelbundet med både Tapiola Sinfonietta och Danmarks radios symfoniorkester.

Vastaa

Post Navigation