Amfion pro musica classica

Rosenborg-Gehrmans stipendium till tonsättaren Cecilia Damström

Cecilia Damström. Photo © Marthe Veian

Cecilia Damström. Photo © Marthe Veian

Rosenborg-Gehrmans stipendium till ung tonsättare utdelas i år till den finlandssvenska tonsättaren Cecilia Damström. Prissumman som är 40000 kr (c. 3900 €) delas ut i samband med en konsert med O/Modernt kammarorkester i Stockholm den 11 november.

Cecilia Damström är född i Helsingfors. Hon har studerat komposition vid Tammerfors yrkeshögskola och vid Musikhögskolan i Malmö under ledning av Hannu Pohjannoro och Luca Francesconi.

Cecilia har vunnit första pris i ett flertal kompositionstävlingar såsom International Vocal Espoo Choral Composition Competition, Majaoja-stiftelsens kompositionstävling, International Linköpings Studentsångare Composition Award, International Josef Dorfman Composition Competition samt priset ”Årets barnopera” på Finlands Aino-gala med hennes barnopera ”Dumma Kungen” 2018.

Hennes verk har spelats på festivaler såsom Tammerfors Biennalen (2010, 2012 och 2014), Summer Sounds Festival av Avanti! Chamber Orchestra, samt Kokonainen Festivalen i Tavastehus där hon verkar som composer in residence 2016-2020.

Damströms digra verkförteckning innehåller kammarmusik, vokal- och körmusik, orkesterverk samt tre kammaroperor. Hennes musik har framförts i Kanada, Tyskland, England, Holland, Spanien, Sverige, Danmark, Norge, Island och Tjeckien.

Hon har nyligen fått en beställning av Finska Nationaloperan för barnoperan ”Djurens planet” som har sitt uruppförande i mars 2019.

Hon medverkade i ”KVASTs” – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, 10-årsjubileum på Konserthuset i Stockholm med pianokvintetten ”Aino” som uruppfördes tidigare i år.


Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Gehrmans Musikförlag är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden tillsammans med dotterbolaget Fennica Gehrman i Finland. Gehrmans erbjuder musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna. Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.

Vastaa

Post Navigation