Amfion pro musica classica

Marc-André Hamelin ja Beatrice Rana huomenna alkaville Mäntän Musiikkijuhlille

Pia­no­musiik­kiin kes­kit­ty­vä Män­tän Musiik­ki­juh­lat jär­jes­te­tään 21. ker­ran 31.7–4.8.2019. Fes­ti­vaa­lin pää­e­siin­ty­jät ovat pää­tös­kon­ser­tis­sa, sun­nun­tai­na 4.8 esiin­ty­vä ka­na­da­lai­nen mes­ta­ri­pia­nis­ti Marc-André Hamelin ja tors­tai­na 1.8 esiin­ty­vä, vas­ta 25-vuo­tias ita­lia­lais­täh­ti Beatrice Rana. Ava­jais­kon­ser­tis­sa kuul­laan Paavali Jumppasta, joka esit­tää J.S. Bachin Die Kunst der Fugen.

Har­voin kuul­lun pia­no­musii­kin esi­tais­te­li­ja­na tun­ne­tul­la musiik­ki­juh­lal­la kuul­laan myös maa­il­man­kan­tae­si­tyk­se­nä kol­me ai­em­min tun­te­ma­ton­ta Camille Saint-Saënsin pia­no­teos­ta, jot­ka esit­tää ne löy­tä­nyt ame­rik­ka­lais­pia­nis­ti Geoffrey Burleson. Juh­lil­la kuul­laan myös sä­vel­tä­jä Lauri Toivion 15-osai­sen Earth-teok­sen kan­tae­si­tys, jon­ka kan­tae­sit­tä­vät Niklas PokkiTuija HakkilaRisto-Matti MarinFanny Söderström ja Kalle Toivio.

Clara Schumannin 200. juh­la­vuo­si nä­kyy sekä kon­sert­tioh­jel­mis­sa että Viktoriya Papayanin kon­sert­ti­näy­tel­mäs­sä Clara: Confessions, joka ker­too kos­ket­ta­vas­ti pää­hen­ki­lön­sä ris­ti­rii­to­jen täyt­tä­mäs­tä elä­mäs­tä esiin­ty­vä­nä tai­tei­li­ja­na ja sä­vel­tä­jä­nä mie­len­ter­vey­del­tään rau­nioi­tu­van mie­hen­sä Robert Schumannin var­jos­sa.

Omis­sa kon­ser­teis­saan esiin­ty­vät myös ur­ku­tai­tei­li­ja, pal­kit­tu ur­kuim­pro­vi­soi­ja Kalle Toivio sekä sel­lo­tai­tei­li­ja, vuo­den 2014 Tu­run sel­lo­kil­pai­lun voit­ta­ja Senja Rummukainen.

Män­tän Musiik­ki­juh­lat sai hel­mi­kuus­sa kol­mat­ta ker­taa pe­räk­käin EFFE-jär­jes­tön (Eu­ro­pe for Fes­ti­vals – Fes­ti­vals for Eu­ro­pa) eu­roop­pa­lais­ten fes­ti­vaa­lien par­haim­mis­tol­le myön­net­tä­vän EFFE La­bel laa­tu­lei­man, vuo­sik­si 2019-20.

Vastaa

Post Navigation