Amfion pro musica classica

Kirjauutuus sukeltaa Kaarlo Bergbomin ja Suomalaisen Teatterin arkeen

Pages from TeaK_51

Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt Kaarlo Bergbomin elämänkerran toinen osa Arkadian arki. Kaarlo Bergbom (1843–1906) tunnetaan Suomalaisen Teatterin ja Suomalai­sen Oopperan perustajana. Tämä teos kattaa vuodet 1872–1887, jolloin Suomalaisen Teatterin asema fennomaa­nien ja suomalaisen puolueen tärkeimpänä kulttuurilaitoksena vakiintui. Puheosastoa johti ensin Oskari Wilho, jonka sairastuttua vastuu teatterista siirtyi Bergbomille. Puheosaston rinnalla toimi lauluosasto eli Suomalainen Ooppera, joka sai Bergbomin päähuomion aina vuoteen 1879 saakka, jolloin se talousvaikeuksien vuoksi lakkautettiin. 1880-luvun alusta alkaen Bergbom aloitti komean Shakespeare-ohjausten sarjan.

Uusi tutkimustieto valottaa teatterin toiminnan lisäksi myös Minna Canthin ja Ida Aalbergin suhdetta Bergbomiin. Hän oli Minna Canthin tärkein kannustaja ja kommentoija ja edisti näin ratkaisevalla tavalla suomenkie­lisen näytelmäkirjallisuuden syntyä. Aalbergin tähtikultti oli Bergbomin ja teatterin fennomaanisten taustavoimien kannustamaa, mutta tähden asema muodostui hyvin ristiriitaiseksi suhteessa teatterin muihin näyttelijöihin.

Arkadian arki kertoo kaikesta siitä, mitä tapahtui Arkadiankadun alussa sijainneen vanhan puuteatteri Arkadian arkisessa aherruksessa. Bergbom on 28–44-vuotias ja elää energisiä miehuusvuosiaan. Niihin kuuluvat teat­terin tekemisen ohella ihastumiset komeisiin tummiin miehiin, kesämatkat ulkomaille ja leikit Augusta-sisaren lasten kanssa. Isosisko Emelie Bergbom oli tiiviisti teatterin työssä mukana, johtajan oikea käsi.

Dosentti, FT Pentti Paavolainen on teatterihistorioitsija, joka on toiminut teatterintutkimuksen professorina Teatterikorkeakoulussa. Elämäkerran ensimmäinen osa Nuori Bergbom ilmestyi 2014.

PENTTI PAAVOLAINEN: Arkadian arki. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ II 1872–1887. TEATTERIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA, NUMERO 51.

Teosta myy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto (lib.teak@uniarts.fi) sekä Unigrafian verkkokauppa (shop.unigrafia.fi).  Teoksen verkkoversio on luettavissa Heldassa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/165310


Elämäkerran I osa (Nuori Bergbom Kaarlo Bergbomin elämä ja työ I 1843–1872) on luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42632/TeaK_43.pdf?sequence=1

Vastaa

Post Navigation