Amfion pro musica classica

Vastaa aiheeseen: Onko musiikilla kotimaata? Universaaliuden haaste Sibeliuksesta Saariahoon

Etusivu Foorumit Jutut Onko musiikilla kotimaata? Universaaliuden haaste Sibeliuksesta Saariahoon Vastaa aiheeseen: Onko musiikilla kotimaata? Universaaliuden haaste Sibeliuksesta Saariahoon

#18647
hermes
Jäsen

Käytän sanaa tonaalisuus laajassa merkityksessä tarkoittaen sävelten välisiä jännitteitä, jotka tavalla tai toisella pohjaavat yksinkertaisten lukusuhteiden primäärisyyteen, eli yläsävelsarjaan. Tällaistä tonaliteettia aiheuttavat kautta maailman myös yksinkertaiset soittimet. Nähdäkseni atonaalisuus on maailmanmusiikissa harvinainen poikkeus; indonesialaista slendro-asteikkoa voi pitää atonaalisena, mutta mitkä ovat muut maaimanmusiikin muodot, jotka eivät tunne tonaalisuudelle tyypillistä intervallien hierarkiaa?

Mielestäni ei ole kysymys ohjelmoinnista, jos oman perinteen pohjalta huomaa ymmärtävänsä pentatoniikkaa tai intialaista musiikkia. Se on todiste musiikin universaalisuudesta.