Amfion pro musica classica

Category Archives: Yhteystyökumppanit

Kultti ry

Suomen solistiyhdistys

Suomen Solistiyhdistys toimii jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä, valvoo ja tukee esittävien säveltaiteilijoiden taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää esittävää säveltaidetta maanlaajuisesti. Solistiyhdistys järjestää vuosittain oman konserttisarjan, joka viime vuodet on ollut Sellosalissa, Espoossa, ja johon yhdistyksen jäsenet voivat anoa konsertointioikeutta. Konserteista ei makseta palkkiota, mutta Solistiyhdistys tarjoaa tilan, huolehtii käytännönjärjestelyistä ja markkinoinnista. Solistiyhdistys antaa markkinointitukea sivustonsa kautta myös jäsentensä muille konserteille, ja resurssien riittäessä jakaa pieniä stipendejä jäsenilleen konserttitoiminnan kulujen peittämiseksi.

Savonlinnan Musiikkiakatemia

Tämä sivu avataan pian.

Pro Musica Säätiö

Tämä sivu avataan pian.

Naantalin musiikkijuhlat

Tämä sivu avataan pian.