Amfion pro musica classica

A-P Mäenpää kantaesittää Kalevi Ahon patarumpukonserton / A-P Mäenpää uruppför Ahos konsert för pukor

ari-pekka_maenpaa

Perjantaina 22.4. klo 19 Konserttitalossa nähdään harvinainen solistisoitin, kun Turun filharmonikkojen solistiksi nousee patarumpujen äänenjohtaja Ari-Pekka Mäenpää. Mäenpää kantaesittää Kalevi Ahon patarumpukonserton. Väliajan jälkeen kuullaan Antonin Dvořákinrakastettu hittisinfonia nro 9 ”Uudesta maailmasta”. Konsertin johtaa Erkki Lasonpalo.Konsertti lähetetään suorana verkkolähetyksenä osoitteessa www.tfo.fi. Konsertti on lisäksi twitter-konsertti, jossa konserttia voi kommentoida reaaliajassa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #leiflive.

Patarumpukonsertto syntyi Ari-Pekka Mäenpään toiveesta: hän ei ollut täysin tyytyväinen yhteenkään olemassa olevaan patarumpukonserttoon ja pyysi Kalevi Ahoa säveltämään konserton. Aho kuvailee, että ”patarummut ovat hieno, erittäin vaativa orkesteri-instrumentti, mutta konserttosoittimena ne ovat haasteelliset” ja kertoo ennen sävellystyön aloittamista käyneensä Turussa tapaamassa Mäenpäätä, joka esitteli perusteellisesti instrumenttia ja kertoi sen mahdollisuuksista. Viidestä yhtäjaksoisesti soitettavasta osasta koostuva patarumpukonsertto alkaa yli 30 tahtia pitkällä patarumpujen hiljaisella melodialla.

Erkki Lasonpalo suoritti kapellimestaridiplominsa vuonna 2012 erinomaisin arvosanoin. Siitä lähtien Lasonpalo on vieraillut useissa Suomen kaupunginorkestereissa ja mm. Kansallisoopperassa. Lisäksi Lasonpalo on toiminut Heinäveden Musiikkipäivien taiteellisena johtajana vuodesta 2014.

Ari-Pekka Mäenpää on soittanut Turun filharmonisessa orkesterissa vuodesta 2001 lähtien, ensin lyömäsoitinten, myöhemmin patarumpujen äänenjohtajana. Lisäksi hän opettaa Turun konservatoriossa ja Turun AMK:n taideakatemiassa. Mäenpää on lisäksi esiintynyt kamarimuusikkona kaikilla maamme tärkeimmillä musiikkifestivaaleilla.

Uusi maailma Turun konserttitalossa pe 22.4. klo 19.00. Varaslähtö klo 18.00. Nettikonsertti.Leiflive. Erkki Lasonpalo, kapellimestari, Ari-Pekka Mäenpää, patarummut. Turun filharmoninen orkesteri. 

Kevään kamarimusiikkisarja päättyy kesäisiin säveliin

Sunnuntaina 24.4. klo 15 Villa Marjaniemessä nautitaan lähestyvästä kesästä. Turun filharmonisen orkesterin muusikot esittävät kevään viimeisessä kamarimusiikkikonsertissa 1900-luvun suosittua musiikkia pienyhtyeille. Konsertissa kuullaan ranskalaisen Jacques Ibertin  Trois pièces brèves, saksalaisen Paul Hindemithin eloisa Pieni kamarimusiikki puhallinkvintetille, György Ligetin erilaisilla sointiväreillä leikittelevä Kuusi bagatellia puhallinkvintetille ja Samuel Barberin vapaasti polveileva Summer Music.

Summer Winds Villa Marjaniemessä su 24.4. klo 15.00. Niamh McKenna, huilu, Takuya Takashima, oboe, Olli Leppäniemi, klarinetti, Arvid Larsson, fagotti, Annu Salminen, käyrätorvi.Ibert – Hindemith – Ligeti – Barber.


Under konserten på fredagen 22.4 kl 19 får vi se en sällsynt solist i Konserthuset, då solorollen innehavs av pukornas stämledare Ari-Pekka Mäenpää. Mäenpää uruppför Kalevi Ahos konsert för pukor. Efter pausen får vi höra Antonin Dvořáks älskade symfoni no 9 ”Från nya världen”. Konserten leds av Erkki Lasonpalo. Konserten sänds direkt via nätet på adressen www.tfo.fi . Konserten är dessutom en Twitter-konsert, där man kan kommentera konserten i realtid i sociala medier med hashtaggen #leiflive.

Konserten för pukor skapades på Ari-Pekka Mäenpääs önskan: han var inte nöjd med en enda av de existerande pukkonserterna och bad då Kalevi Aho komponera konserten. Aho beskriver att ”pukan är ett fint, väldigt krävande orkesterinstrument, men som konsertinstrument är den utmanande”, och berättar att han träffat Mäenpää i Åbo innan komponeringsarbetets början. Mäenpää hade ingående presenterat instrumentet och dess möjligheter. Den femdelade konserten börjar med en över 30 takters lång tyst melodi för pukorna.

Erkki Lasonpalo fick sitt dirigentdiplom 2012 med utmärkta vitsord. Allt sedan dess har han besökt många av Finlands stadsorkestrar och bl.a. Nationaloperan. Utöver det har Lasonpalo varit konstnärlig ledare för Heinävesi  musikdagar sedan 2014.

Ari-Pekka Mäenpää har spelar i Åbo filharmoniska orkester sedan 2001, först som slagverkets och senare som pukornas stämledare. Han är också lärare vid Åbo konservatorium och vid Åbo yrkesskolas Konstakademi.  Mäenpää har även uppträtt som kammarmusiker på alla landets viktigaste musikfestivaler.

Den nya världen i Åbo konserthus fr 22.4 kl. 19.00. Tjuvstart kl. 18.00. Nätkonsert. Leiflive. Erkki Lasonpalo, dirigent, Ari-Pekka Mäenpää, pukor. Åbo filharmoniska orkester. 

Vårens kammarmusikserie slutar med somriga toner

Söndagen den 24.4. kl 15 i Villa Marjaniemi njuter vi av den annalkande sommaren. Åbo filharmoniska orkesters musiker uppträder under den sista kammarmusikkonserten med musik från 1900-talet för små ensembler. Under konserten får vi höra franska Jaques Ibertspopulära Trois pièces brèves, tyska Paul Hindemiths livliga Liten kammarmusik för blåskvintett, György Ligetis med olika tonfärgerlekande Sex bagateller för blåskvintett, samtSamuel Berbers lediga Summer Music.

 Summer Winds i Villa Marjaniemi sö 24.4 kl. 15.00. Niamh McKenna, flöjt, Takuya Takashima, oboe, Olli Leppäniemi, klarinett, Arvid Larsson, fagott, Annu Salminen, valthorn. Ibert – Hindemith – Ligeti – Barber.

2287-180x180-medium

Vastaa

Post Navigation