Amfion pro musica classica

Marko Ylönen Šostakovitšin sellokonserton solistina / Marko Ylönen solist i Sjostakovitjs cellokonsert

Marko Ylönen. Kuva © Juha Puhakka.

Marko Ylönen. Kuva © Juha Puhakka.

 

Idän paatosta -konsertissa Turun konserttitalossa perjantaina 23.9. kuullaan Dmitri Šostakovitšin toinen sellokonsertto sekä Pjotr Tšaikovskin tunnettu kuudes sinfonia, lisänimeltään ”Pateettinen”. Turun filharmonista orkesteria johtaa ranskalainen kapellimestari Jérémie Rhorer ja sellosolistina esiintyy palkittu Marko Ylönen.

Dmitri Šostakovitš (1906–75) sävelsi kaksi sellokonserttoa legendaariselle sellotaituri Mstislav Rostropovitšille. Perjantain konsertissa kuultava, jälkimmäinen konsertto valmistui vuonna 1966. Hillityn teoksen solistiosuutta pidetään teknisesti erittäin vaativana.

Sinfoniamusiikin keskeisimpiin teoksiin kuuluva Pjotr Tšaikovskin (1840–93) kuudes sinfonia on yksi säveltäjän suurista mestariteoksista. ”Pidän sitä ehdottomasti parhaana ja erityisesti vilpittömimpänä teoksenani ja rakastan sitä enemmän kuin mitään muuta, mitä olen säveltänyt”, säveltäjä kirjoitti sinfonian valmistuttua 1893. Tšaikovskin kuudetta sinfoniaa on käytetty myös monissa elokuvissa ja peleissä, kuten Martin Scorsesen Lentäjässä (2004) ja scifi-videopelissä Destiny.

Kapellimestari Jérémie Rhorer on johtanut monia Euroopan orkestereita, joista mainittakoon Ranskan kansallisorkesteri ja Deutsche Kammerphilharmonie. Hän on esiintynyt monilla tunnetuilla festivaaleilla. Rhorer on myös palkittu säveltäjä.

Marko Ylönen saavutti kansainvälistä kilpailumenestystä jo nuorella iällä. Hän on esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona ympäri maailmaa. Ylönen toimii kamarimusiikin professorina Sibelius-Akatemiassa.

Idän paatosta Turun konserttitalossa pe 23.9. klo 19. Jérémie Rhorer, kapellimestari, Marko Ylönen, sello, Turun filharmoninen orkesteri. Šostakovitš – Tšaikovski. 


På konserten Patos från öst fredagen den 23 september i Åbo konserthus uppträder den franska dirigenten Jérémie Rhorer och den prisbelönta cellosolisten Marko Ylönen. På programmet står Dmitrij Sjostakovitjs andra cellokonsert samt Pjotr Tjajkovskijs kända sjätte symfoni, även känd som ”Den patetiska”.

Dmitrij Sjostakovitj (1906–75) komponerade två cellokonserter för den legendariska cellovirtuosen Mstislav Rostropovitj. Den senare av dem, som framförs i Åbo på fredag, blev färdig år 1966. Det behärskade verkets solistparti anses vara tekniskt mycket krävande.

Till symfonimusikens centrala verk hör Pjotr Tjajkovskijs (1840–93) sjätte symfoni som är ett av de stora mästerverken i kompositörens produktion. ”Jag anser det vara mitt utan tvivel bästa och i synnerhet mest ärliga verk och jag älskar det mer än något annat jag har komponerat”, skrev kompositören efter att verket hade färdigställts år 1893. Tjajkovskijs sjätte symfoni har även använts flitigt i många filmer och videospel, som bl.a. Martin Scorseses The Aviator (2004) och scifivideospelet Destiny.

Dirigent Jérémie Rhorer har lett flera europeiska orkestrar som till exempel Orchestre National de France och Deutsche Kammerphilharmonie. Han har uppträtt på flera kända festivaler. Rhorer är också kompositör och har vunnit flera priser.

Marko Ylönen nådde internationell tävlingsframgång redan vid ung ålder. Han har uppträtt som solist och kammarmusiker på olika håll i världen. Ylönen verkar som professor i kammarmusik vid Sibelius-Akademin.

Patos från öst i Åbo konserthus fre 23.9 kl. 19. Jérémie Rhorer, dirigent, Marko Ylönen, cello, Åbo filharmoniska orkester. Sjostakovitj – Tjajkovskij. 

Vastaa

Post Navigation