Amfion pro musica classica

Luento: Musiikin merkitys lapsen kehitykselle

Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri luennoi Sellosalissa:

\”Nykypäivä suorituspaineineen on kovin yksilökeskeinen ja vaativa itse kullekin, mutta erityisesti lapsille ja nuorille.
Jari Sinkkosella on pitkä ja ainutlaatuinen kokemus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.
Hän on julkaissut lukuisia kirjoja ja artikkeleita, joiden tarkoituksena on ollut saattaa teoreettisia formulointeja yleistajuiseen muotoon. Teemoina ovat olleet lasten kasvun ja kehityksen vaiheet ja varsinkin poikalasten kohtaamat haasteet. Tieteellisten kirjoitusten aiheina ovat olleet muun muassa kuulovammaisuus, kommunikaatio, musiikki, itsetunnon muutokset murrosikäisillä pojilla ja huostaanotettujen lasten kehitys.\” (-www.kuoroespoo.fi)

Comments are closed.

Post Navigation