Amfion pro musica classica

Vastaa aiheeseen: Klassisen musiikin pakkosyöttö saa harrastuksen lopahtamaan

Etusivu Foorumit Uutiset Klassisen musiikin pakkosyöttö saa harrastuksen lopahtamaan Vastaa aiheeseen: Klassisen musiikin pakkosyöttö saa harrastuksen lopahtamaan

#18439

Ammattikorkeakoulu Metropolian sellonsoiton lehtori Tapani Heikinheimo tekee väitöskirjaa vuorovaikutuksesta soittotunnin aikana. Hän siteeraa Annu Tuovilan tutkimusta vuodelta 2003, jossa käsitellään mm. 7–13 -vuotiaiden lasten turhautumia opetustilanteissa. ”Tuovila kiteyttää tutkimuksensa tulokset toteamalla, että myönteisesti merkityksellisten kokemusten syntyminen ja hyvien opiskelutulosten saavuttaminen edellyttivät lapsen, opettajien ja vanhempien välistä yhteistyötä sekä lasten musiikillista itsearvostusta, keskinäistä ryhmäytymistä ja omia aloitteita tukevaa opetusta.”

Niinpä – opettaja ei voi yksin olla vastuussa motivoinnista, vaan aktiivisesti mukana on oltava myös oppilaan vanhemmat, jotka vievät lasta soittotuntien lisäksi konsertteihin ja muualle taiteen pariin.

Tiivistelmä Heikinheimon työstä löytyy täältä.