Amfion pro musica classica

Yritetään

Otin henkilökohtaisesta mielenkiinnosta keskiviikkona osaa musiikkiyrittäjyyttä käsittelevään TULI-seminaariin. TULI on lyhenne sanoista ”tutkimuksesta liiketoimintaa” ja on taidekorkeakoulujen ja TKK:n yhteinen projekti. Seminaaria veti Sibelius-Akatemian puolesta Matti Jordman.

Aluksi esittäytyivät asiantuntijoina Juha Järvinen ja Viveca Still Taikista, Ville Kilpeläinen Musexista, Sami Heikkiniemi Tekesistä, Matti Santala kauppakorkeakoulusta ja Kim Kuusi Musicmakers Oy:stä. Omia yrityksiään ja yrittäjäksi ryhtymistään esittelivät seminaarissa Jussi Chydenius Notajar Music Oy:stä ja Tiina Vihtkari Sublime Music Agencysta, Antti Kaihola ja Junio Kimanen Ambitone Oy:stä sekä Anna Lemmilä Musaamo Oy:stä

Oli hienoa huomata, että kaikkien tilaisuudessa esiintyneiden yrittäjien päätös ryhtyä yrittäjäksi rakentui sille, että tietyssä tilanteessa yrityksen perustaminen oli yksinkertaisesti helpoin tapa hoitaa asiat, jotka olivat joka tapauksessa lähellä heidän sydäntään. Ymmärsin kauppakorkeakoulun yrityshautomon ”bisnestä bisneksen vuoksi” – tai MUSEXin ”musiikkia bisneksen vuoksi” – kaltaisen ajattelun olevan kaukana heistä. Selkeintä bisnesideaa edusti Musaamo Oy:n Anna Lemmilä, jonka yritys oli musiikkikoulu. Hän toi esiin seikan, että yritys ei luonnollisesti voi saada kuntien tukea, mitä esim. vanhempainyhdistyksiin perustuvat musiikkioppilaitokset voivat saada.

Freelance-taiteilijoista ollaan lainsäädännöllisesti tekemässä yrittäjiä, halusivatpa he tai eivät. Ehkä Kim Kuusen ja Musicmakers Oy:n mainosmusiikin tuotantoon sopii yrittäjyys, mutta taiteellista työtä tekevän säveltäjän näkökulmasta yrittäjyys ei mitenkään näytä tämänkään seminaarin jälkeen järkevältä tai edes kovin mahdolliselta. Voihan sitä paitsi olla, että jos kaikista freelancer-taiteilijoista tulisi lainsäädännön tuloksena yrittäjiä, voitaisiin valtiovallan taholta todeta taiteen apurahojen olevan turhia. Yrittäjähän ei apurahoja tarvitse. Samalla listalla olisivat helposti tutkijat.

On hyvä, että yrittäjyyskoulutusta on tarjolla, mutta Sibelius-Akatemian opiskelijoista sitä tarvitsee luultavasti pieni osa. Yrittäjyyshenkistä ajattelua ainakin on paljon, olivathan asiantuntijoista ainakin Viveca Still ja Matti Jordman ilmeisesti valmistelemassa lausuntoa, jossa taidekorkekoulut puolsivat tekijänoikeusasioiden siirtoa uuteen superministeriöön. Tätä siirtoa, mitä ei onneksi tapahtunut, lähes kaikki taiteilijajärjestöt vastustivat.

Musexin Ville Kilpeläisen puheenvuoro oli absurdi ja kuvasi hyvin musiikinvientihypeä. Hän sanoi moneen kertaan Musexin edustavan kaikkea suomalaista musiikkia ja luetteli Musexin sidosryhmiä. Näihin ei kuulunut esimerkiksi Suomen Säveltäjät ry. Hyvin kaukana klassisen säveltäjän, tai kenen tahansa muun musiikkiin taiteellisella intohimolla suhtautuvan, ajatusmaailmasta on Musexin projekti ”biisilinna”, jossa kansainväliset managerit ja suomalaiset musiikintekijät kokoontuvat 2-3 päiväksi Kallio-Kuninkalaan Järvenpäähän. Näiden päivien aikana biisintekijät tekevät kappaleita, joista kansainväliset kustantajat ja managerit valitsevat parhaat.

Musexin edustajan toivoisi tutustuvan kenttään ennen puhumista suulla suuremmalla.

Comments are closed.

Post Navigation