Amfion pro musica classica

Taideyliopiston työpajoja kainuulaiskouluihin

Taideyliopiston Ihmebussi X suuntaa marraskuussa 2013 Helsingistä kohti Kainuun ala- ja yläkouluja. Ihmebussi X kiertää Kainuussa viiden päivän ajan 25.–29.11. tarjoten kaikenikäisille koululaisille mahdollisuuden tehdä taidetta yhdessä. Kiertueen aikana Taideyliopiston musiikkikasvatuksen ja teatteripedagogiikan opiskelijat ja opettajat kiertävät 21 koulussa pitämässä työpajoja yli tuhannelle lapselle ja nuorelle.

Ihmebussi X tuo kouluihin myös osallistavia taidetapahtumia, joissa nähdään ja kuullaan monipuolisia esityksiä taiteen eri alueilta sekä annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus päästä mukaan tapahtumien luomiseen yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Ihmebussi X -projekti on jatkoa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän vuosina 2009 ja 2012 toteuttamille Laulubussi 1 ja 2 -hankkeille. Eri puolilla Itä-Suomea kiertäneissä Laulubusseissa matkanneet musiikkikasvattajat ovat pitäneet musiikkityöpajoja ja konsertteja tuhansille lapsille ja nuorille. Myös monet opettajat ovat kertoneet saaneensa Laulubussien vierailun myötä uusia näkökulmia omaan työhönsä. Lisäksi bussi on kurvaillut kuntien päättäjien luona keskustelemassa taito- ja taideaineiden opettamisen merkityksestä peruskouluissa.

Ihmebussi X jatkaa Laulubussien perintöä Taideyliopiston monitaiteellisessa hengessä. Useissa tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi säännöllisellä musisoimisella on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten kehitykselle. Taiteiden harrastaminen kehittää sosiaalista kyvykkyyttä, tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja luovuutta sekä luo yhteisöllisyyttä.

Kiertueen tarkoituksena tarjota koululaisille ja heidän opettajilleen uudenlaisia elämyksiä taiteen eri lajien parissa, tuoda heille taiteen tekemisen iloa ja rohkaista kaikenikäisiä koululaisia tekemään taidetta yhdessä. Työpajoissa ja taidetapahtumissa oppilaita kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen sekä kaikenlaiseen poikkitaiteelliseen toimintaan etenkin musiikin ja draaman keinoin.

Ihmebussi X:n reitti 2013:
ma 25.11. Kajaani (Otanmäki – Vuolijoki)

ti 26.11. Siikalatva – Vaala

ke 27.11. Paltamo – Ristijärvi

to 28.11. Kajaani

pe 29.11. Sotkamo

Tapahtuma Facebookissa (linkki)

Vastaa

Post Navigation