Amfion pro musica classica

Tanja Johanssonista Sibelius-Akatemian taidehallinnon professori

Tanja Johansson on nimitetty taidehallinnon professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan. Viisivuotinen professuuri alkaa 1.1.2017.

Professorina Johansson kehittää taidehallinnon maisteri- ja tohtorikoulutusta, tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös julkaiseminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tanja Johansson (s. 1975) on valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Hankenilta 2010. Hänellä on myös Bachelor-tutkinto Art, Culture and Business Administration -ohjelmasta Tukholman Södertörn Högskolanista, musiikkipedagogin tutkinto Helsingin konservatoriosta sekä ekonomin tutkinto Hankenilta. Johansson on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2008 lähtien, ensin taidehallinnon lehtorina ja ohjelmavetäjänä ja sittemmin aineryhmän johtajana. Elokuusta 2015 hän on toiminut taidehallinnon va. professorina. Johansson on myös projektipäällikkö EU:n HEISE-hankkeessa (Higher Education Institutions for Societal Engagement). Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja testataan taiteellisen toiminnan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja toimintamalleja.

Sibelius-Akatemian englanninkielisessä Arts Management -maisteriohjelmassa opiskellaan muun muassa taiteen markkinointia, johtamista, yleisötyötä, lainsäädäntöä, rahoitusta ja kulttuuripolitiikkaa. Johansson iloitsee saadessaan olla mukana kehittämässä koulutusta, jossa taiteen tekemistä ja esittämistä tuetaan taiteen kentälle soveltuvin johtamisen keinoin.

– Ajantasaisen tutkimustiedon tuottaminen taidejohtamisen alalla on ensiarvoisen tärkeää aikana, jolloin taiteen tuotannollisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin kohdistuu mittavia muutospaineita, Johansson sanoo.

Vuonna 2017 taidehallinnon maisterikoulutus täyttää 20 vuotta. Sen kunniaksi on suunnitteilla muun muassa juhlaseminaari ja julkaisu, ja koulutusohjelman nimi muuttuu taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelmaksi. Tämän vuoden marraskuussa Sibelius-Akatemiasta valmistuu myös alan ensimmäinen väitöskirja.

Taidehallinnon professorin tehtävää haki seitsemän henkilöä, joista kolme kutsuttiin lokakuussa järjestettyyn soveltuvuusarviointiin. Arviointi koostui opetus- ja ohjausnäytteestä sekä haastattelusta. Professuuri perustettiin Taideyliopiston saaman lisärahoituksen turvin.

Vastaa

Post Navigation