Amfion pro musica classica

Väitöskirja oppilasorkestereiden johtamisesta

Olli Vartiaisen kehittäjäkoulutuksen tohtorintutkinto tarkastetaan lauantaina 16.1 klo 14.00 Sibelius-Akatemiassa (Pohjoinen Rautatiekatu 9). Tilaisuus alkaa musiikkiesityksellä konserttisalissa ja jatkuu kamarimusiikkisalissa. Tilaisuuden valvojana toimii professori Kari Kurkela, ja lausunnot raportista antavat professori Vilma Hänninen ja kapellimestari Tuomas Rousi. Vartiaisen opinnäytteen otsikkona on ”Erään tirehtöörin kertomukset” – Oppilasorkesterin johtaminen ja orkesteritoiminnan kehittäminen musiikkioppilaitoksessa. Kehittämishankkeen tavoitteena oli määrittää edellytyksiä ja kehittää välineitä oppilasorkesteritoiminnalle, joka vaikuttaa suotuisasti oppilaan muusikkouden ja musiikkisuhteen kehittymiseen.

Opinnäytteessä kartoitetaan koko sitä asioiden kirjoa, jonka kanssa oppilasorkesterinjohtaja joutuu tekemisiin sekä  valmiuksia, joita hän työnsä eri vaiheissa tarvitsee. Nämä ovat esimerkiksi taiteellisteknisiä, vuorovaikutteisia ja kasvatusfilosofisia. Tutkimuksensa johtopäätökset Vartiainen esittää oppilasorkesterinjohtajan tietopaketissa, joka tarjoaa välineitä itseopiskeluun ja oman toiminnan kehittämiseen.

Olli Vartiainen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian solistiselta osastolta vuonna 1995 pääaineenaan viulu. Hän työskentelee tällä hetkellä orkesterinjohtajana ja viulunsoitonopettajana Länsi-Helsingin ja Espoon musiikkiopistoissa.

Vastaa

Post Navigation