Amfion pro musica classica

Tuire Kuusi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikin tutkimuksen professoriksi

kuusi

MuT Tuire Kuusi on valittu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikin tutkimuksen professoriksi viisivuotiskaudelle vuoden 2018 alusta alkaen.

Tuire Kuusi on valmistunut musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemian tutkijakoulutuksesta 2002 pääaineenaan musiikinteoria. Hänellä on myös pianotutkinto Sibelius-Akatemiasta (1986). Kuusi on kokenut yliopisto-opettaja, opinnäytteiden ohjaaja ja tutkija, jonka ura Sibelius-Akatemiassa alkoi 1998. Tällä hetkellä hän työskentelee Sibelius-Akatemian tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavana varadekaanina sekä osa-aikaisesti DocMus-tohtorikoulun yliopistonlehtorina. Hänen työnsä varadekaanina jatkuu professorin tehtävän ohella.

Kuusella on vankka kokemus tohtorikoulutuksesta, opetussuunnitelmatyöstä ja hallinnollisista tehtävistä. Opettajana hän on hyvin arvostettu, ja hänet valittiin 2011 vuoden yliopisto-opettajaksi. Kuusella on myös hyvät kansainväliset verkostot. Hän toteaa, että Sibelius-Akatemiassa korkeatasoinen taiteellinen toiminta ja vaikuttava tutkimus yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

– Haluan lisätä taiteellisen tohtorikoulutuksemme tunnettuutta maailmalla, vahvistaa tutkimusta sekä Sibelius-Akatemiassa että Taideyliopistossa ja pyrkiä syventämään verkostoja musiikin tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen alalla. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa olennaista on yhteistyö Sibelius-Akatemian asiantuntijoiden kanssa, Kuusi linjaa.

Sibelius-Akatemian tutkimustoiminnalle ja tohtorikoulutukselle on luonteenomaista eri osaamisalueiden välinen vuorovaikutus. Musiikin tutkimuksen professori johtaa ja kehittää alueensa tutkimustoimintaa, vastaa tutkimusryhmien muodostamisesta ja ylläpidosta, suunnittelee tutkimushankkeita ja osallistuu tutkimusrahoituksen hankintaan. Hän vahvistaa osaltaan Taideyliopiston ja erityisesti Sibelius-Akatemian tutkimuksellista profiilia ja painoarvoa. Professorin tehtävänä on myös kehittää Sibelius-Akatemian ja Taideyliopiston tohtorikoulutusta ja osallistua sen toteuttamiseen. Lisäksi hän on keskeinen toimija koti- ja ulkomaisten strategisten kumppanuuksien luomisessa ja ylläpitämisessä.

Sibelius-Akatemian musiikin tutkimuksen professorin tehtävän hakuaika päättyi 10. huhtikuuta 2017. Tehtävää haki 39 henkilöä, joista osa kutsuttiin marraskuun lopussa järjestettyyn haastatteluun ja soveltuvuuden arviointiin. Tuire Kuusen nimitti tehtäväänsä Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki Sibelius-Akatemian dekaanin Kaarlo Hildénin esityksestä.

Vastaa

Post Navigation