Amfion pro musica classica

Teostolta erityinen koronatuki musiikin ammattilaisille

Teosto tukee musiikin säveltäjiä, sanoittajiä, sovittajiä ja kustantajiä koronapandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa uudella koronatuella. Tuen kokonaissumma on enintään miljoona euroa ja haku aukeaa loka-marraskuussa. Myönnettävät tukisummat ovat 300–10000 euroa. Tuki rahoitetaan Teoston hallinnoimasta Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta.

”Koronakriisi on tuonut musiikkialalle ennennäkemättömän vaikean tilanteen. Vaikutukset ovat pahimmillaan vasta tänä syksynä, kun kokoontumisrajoitukset alkavat näkyä myös tekijänoikeuskorvauksissa. Pyrimme nyt turvaamaan taiteellisen työn ja musiikkikustannustoiminnan jatkuvuutta tässä poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Tuki on tarkoitettu Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille. Sitä voidaan hakemuksesta myöntää ammattimaisille musiikin tekijöille ja kustantajille, joille Teosto on tilittänyt tekijänoikeuskorvauksia vähintään 500 euroa vuodessa.

Tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimeämä toimikunta ja ne maksetaan Teoston jäsenjärjestöjen – Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien – rahastojen kautta. Tuen saaja voi käyttää myönnetyn tuen haluamallaan tavalla eikä käytöstä tarvitse raportoida.

Vastaa

Post Navigation