Amfion pro musica classica

Teosto tilitti 8,5 miljoonaa säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille

Summasta maksettiin kotimaisille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille 3,5 miljoonaa euroa, loput 5 miljoonaa euroa tilitetään ulkomaisille musiikintekijöille, joiden musiikkia on esitetty Suomessa. Tilitykset ovat kertyneet vuoden 2019 esityksistä, joten ajankohtaisella koronatilanteella ei ole ollut niihin vaikutusta.

Suurin osa tilityksessä maksettavista korvauksista on kertynyt musiikista, jota on käytetty vuoden 2019 heinä-, elo- ja syyskuussa radiossa, televisiossa, taustamusiikkina, online- ja streaming-palveluissa ja Yle Areenassa. Mukana on myös ulkomailta kerättyjä korvauksia sekä korvauksia, joita ei ole aiemmin voitu maksaa esimerkiksi puuttuneiden teosilmoitusten vuoksi.

Teosto kerää tekijänoikeuskorvaukset sekä kotimaisen että ulkomaisen musiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta ja tilittää ne edelleen musiikin oikeudenomistajille.

Korvaukset ovat kertyneet seuraavilta musiikin käytön alueilta (nk. oikeusluokat):

Musiikin käytön alue Tilitetty summa M€
Radio & TV 5,3
Julkinen esittäminen 1,3
Internet 0,7
Useita (ulkomaat ja korjaukset) 1,2
Yhteensä 8,5

Vastaa

Post Navigation