Amfion pro musica classica

Taiteilijat vaativat sosiaaliturvan myös lyhyille apurahakausille

Taiteilijoista, tutkijoista ja kulttuurivaikuttajista koostuva laaja ryhmä vetoaa hallitukseen ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälään (kesk), että apurahan saajien sosiaaliturvauudistuksessa otettaisiin huomioon myös alle neljän kuukauden apurahajaksot.

Sosiaali- ja terveysministeriössä tekeillä olevassa lakiluonnoksessa sosiaaliturva paranee niiltä henkilöiltä, joiden apurahakausi on yli neljä kuukautta. Lakiesitys on tarkoitus lähettää eduskunnan käsiteltäväksi kesäkuussa.

Taiteilijoiden mielestä lakiesityksessä aiotaan jättää jo ennestään vaikeimmassa asemassa olevat taiteilijat ja tutkijat teknisiin seikkoihin vedoten jälleen oman onnensa nojaan.

Comments are closed.

Post Navigation