Amfion pro musica classica

Taiteen Suomi-palkinto Konserttikeskukselle

Tämän vuoden taiteen Suomi-palkinnot on jaettu kirjavalle joukolle; yksi palkituista on Konserttikeskus, vuonna 1964 perustettu organisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on ollut tuoda eläviä musiikkiesityksiä kouluihin ja päiväkoteihin mahdollisimman monien lasten ja nuorten kuultavaksi. Sen musiikkitarjonta kattaa laajasti musiikin eri alalajit ja toiminta ulottuu maantieteellisesti koko Suomen alueelle.

Kouluissa tarjottavan taidekasvatuksen vähäisyys on herättänyt julkisuudessa huolestunutta keskustelua. Kouluikäisten mahdollisuudet päästä kokemaan eläviä musiikkiesityksiä ovat varsinsinkin syrjäisemmillä paikkakunnilla vähäiset. Konserttikeskus täyttää tätä aukkoa järjestämällä Opetusministeriön ja Esittävän säveltaiteen keskuksen tuella vuosittain noin 800–1000 konserttia ja musiikkityöpajaa eri puolilla Suomea.

Lukuvuonna 2008–09 käynnistyi Konsertti joka kouluun -pilottihanke, johon osallistuva kunta sitoutuu tarjoamaan kaikille oppivelvollisille asukkailleen ainakin yhden konsertin lukuvuoden aikana. Hankkeen myötä eivät pienimmätkään koulut tai syrjäseudut jää vaille mahdollisuutta saada itselleen eläviä musiikkiesityksiä tai työpajoja, sillä kuntien osuus kustannuksista on vain 1,25 euroa konserttia ja oppilasta kohden.

Kuluvana vuonna on eri puolella Suomea sijaitsevissa noin kolmessakymmenessä hankekunnassa järjestetty 250 koulukonserttia yhteensä lähes 50 000 peruskoululaiselle, ja hanke on tarkoitus lähivuosina ulottaa mahdollisimman moneen kuntaan. Pitkälllä aikavälillä on tarkoitus tarjota vuosittain noin 4000 korkeatasoisista, musiikin eri tyylilajeja edustavaa konserttia.

Konserttikeskuksessa on tarjolla kerrallaan kolmisenkymmentä eri esitystä, tänä syksynä muun muassa nokkahuilukvartetti Bravade, barokkitrio HOP! ja Jean Sibeliuksen elämää ja tuotantoa esittelevä duo.

Vastaa

Post Navigation