Amfion pro musica classica

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan valittiin 174 uutta opiskelijaa

Taideyliopiston uudet opiskelijat on valittu. Uusia perustutkinto-opiskelijoita valittiin 284, joista 25 Kuvataideakatemiaan, 174 Sibelius-Akatemiaan ja 85 Teatterikorkeakouluun. Taideyliopisto kuuluu Suomen halutuimpiin opiskelupaikkoihin, sillä noin 8 % hakeneista tuli valituksi. 97 % valituista oli asettanut Taideyliopiston ensisijaiseksi hakutoiveekseen korkeakoulujen yhteishaussa.

Perustutkintokoulutuksen hakukohteisiin tuli yhteensä 3906 hakemusta (hakijoita oli yhteensä 3479). Hakemuksista 663 oli Kuvataideakatemiaan, 1197 Sibelius-Akatemiaan ja 2046 Teatterikorkeakouluun. Kuvataideakatemian maisterihaku järjestetään vasta syksyllä 2018. Kandidaatin tutkintoon sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hyväksytyistä 80 % oli ensikertalaisia tai ensikertalaisina kohdeltavia hakijoita.

Suosituimpia koulutuksia olivat näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (1209 hakemusta / 12 hyväksyttyä), Kuvataideakatemian 5,5-vuotisen koulutuksen valinta (663/25), klassisen musiikin instrumenttiopinnot (405/78) sekä musiikkikasvatus (266/30).

Hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden määrä vaihtelee eri vuosina, koska kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta vuosittain uusia opiskelijoita. Tiedot uusista perustutkinto-opiskelijoista sekä hakijatilastot löytyvät osoitteesta: uniarts.fi/hae-opiskelijaksi

Verkkosivujen listalla lukevat vain niiden valituiksi tulleiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen.

Vastaa

Post Navigation