Amfion pro musica classica

Taideyliopistolle 100 000 euron lahjoitus Niilo Helanderin säätiöltä

Niilo Helanderin säätiö lahjoittaa 100 000 euroa Taideyliopiston (joka aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät) Taide on lahja -varainhankintakampanjaan. Lahjoitus on Niilo Helanderin säätiön historiassa mittava. Säätiö on tehnyt tärkeän periaatepäätöksen osallistuessaan Taideyliopiston pääomittamiseen.
.
”Säätiön on joka vuosi valittava aloja, joille apurahat kohdennetaan. Enimmäkseen apurahat jaetaan nuoremmille tieteen ja taiteen harjoittajille, mutta säätiö voi joskus varata suurempia apurahoja tärkeisiin kohteisiin. Sellainen on nyt Taideyliopisto, jonka varainhankintaa säätiö toivoo voivansa esimerkillään tukea”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Matti Klinge.
.

Kunnallisneuvos Niilo Helander (1865–1930) perusti nimeään kantavan säätiön vuonna 1927 ja määräsi yhdeksi sen tehtäväksi tukea ja edistää suomalaista kulttuurityötä tieteen ja taiteen aloilla. Niilo Helanderin säätiössä koetaan juuri nyt olevan oikea hetki tukea taidekoulutusta ja sen tulevaisuutta.
.
”Toivomme Taideyliopiston menestyvän hyvin, ja toivomme voivamme tulevaisuudessa tukea sen opiskelijoita ja samoin muiden korkeakoulujen piirissä tapahtuvaa taiteen harjoitusta, opetusta ja tutkimusta”, Klinge toteaa.
.
”Merkittävä lahjoitus on osoitus siitä, että Niilo Helanderin säätiö haluaa olla mukana turvaamassa paitsi taidekoulutuksen, myös taiteen ja kulttuurin tulevaisuutta Suomessa”, Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki kiittää. ”Lahjoitus Taideyliopistolle on panostus luovuuteen, taiteidenvälisyyteen ja taiteiden tutkimukseen, jotka tuottavat uusia ajattelu- ja ratkaisumalleja ja parempaa tulevaisuutta.”
.
Taideyliopiston pääomakampanjassa kerätään lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä, säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä 30.6.2017 saakka. Lahjoittaja ei voi kohdentaa lahjoitustaan yksilöityyn tarkoitukseen, vaan pääomasta saatava tuotto käytetään Taideyliopiston strategisiin kehittämiskohteisiin. Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa yhteensä 150 miljoonalla eurolla. Taideyliopiston tavoitteena on kerätä 5 miljoonaa euroa, joka voi vastinrahan avulla olla lähes 12,5 miljoonaa euroa. Tähän mennessä lahjoituksia on kertynyt jo yli 2,2 miljoonaa euroa.

Vastaa

Post Navigation