Amfion pro musica classica

Suomalaisten kiinnostus kulttuuriin laimeaa

Suomalaiset ovat Euroopan vähiten kiinnostuneita kulttuurista, kertoo Turun Sanomat. Eurobarometrin mukaan suomalaisista vain 65 prosenttia pitää kulttuuria itselleen tärkeänä, kun kaikista EU-maiden kansalaisista näin ajattelee 77 prosenttia.

Comments are closed.

Post Navigation