Amfion pro musica classica

Suomalaisen oopperan mikrohistoriallinen tutkimushanke

Suomen Akatemia on myöntänyt professori Anne Sivuoja-Gunaratnamin johtamalle Suomalaisen teatterin lauluosaston tutkimusprojektille 500 000 euron määrärahan. Nelivuotisessa tutkimusprojektissa tarkastellaan lauluosaston työskentelyn arkea, esittämisen käytäntöjä ja oopperaseurueen jäsenten erilaisia taiteellisia tavoitteita.

Tutkimustyössä perehdytään muun muassa oopperaseurueen kirjeenvaihtoon, partituureihin, pöytä- ja tilikirjoihin, harjoituksiin liittyvään aineistoon sekä lehtikirjoituksiin. Lauluosastoa tarkastellaan myös osana fennomaanien poliittista aktiviteettia.

Tammikuussa 2010 alkava tutkimusprojekti sijoittuu Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorinkoulutusyksikköön.  Projektissa työskentelevät Sivuoja-Gunaratnamin lisäksi MuT Ulla-Britta Broman-Kananen, dosentti Pentti Paavolainen ja filosofian maisteri Ilona Pikkanen.

Vastaa

Post Navigation