Amfion pro musica classica

Sibelius-Akatemia: Musiikkituntien määrää perusopetuksessa lisättävä

Sibelius-Akatemia on julkaissut linjauksen, jossa vaaditaan musiikin pakollisten tuntien määrän lisäämistä 8. ja 9. luokan tuntijakoon, jolloin opetuksesta vastaa muodollisesti kelpoinen musiikin aineenopettaja.

Linjauksessa Sibelius-Akatemian johto huomauttaa, että ”koulujen musiikinopetus on tärkeä tekijä kulttuurikansalaiseksi varttumisessa sekä tukee nuorten identiteetin rakentumista ja on ainutlaatuinen väylä omien tunteiden käsittelyyn.” Vuoden 2009 lastenkulttuurin valtionpalkinnon saajan ja musiikkikasvatuksen osaston lehtori Soili Perkiön mielestä musiikinopetuksen merkityksen ytimessä on tunneilmaisun oppiminen ja rikastuttaminen. ”Musiikin harjoittaminen on myös osa sitä kokeilevaa orientaatiota, jolla elämää voi tutkia ja ottaa haltuun”, hän kuvailee.

Linjauksen mukaan musiikinopetuksella on mahdollisuus opettaa yhteiseen päämäärään sitoutumista ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Tämä opetus tulisi taata jokaiselle peruskoululaiselle.

Valinnainen musiikki kilpailee oppilaiden suosiosta muiden taito- ja taideaineiden kanssa. Linjauksessa huomautetaan, että 1.-9. luokalla musiikkia opetetaan vain 7 vuosiviikkotuntia, kun muita opetetaan enemmän (kuvataide 8, käsityöt 11 ja liikunta 18 vuosiviikkotuntia). Sibelius-Akatemian johto kuitenkin korostaa, että peruskoulussa oppilaita ei tulisi laittaa valitsemaan musiikin ja kuvataiteen välillä.

Vastaa

Post Navigation