Amfion pro musica classica

Muusikot kuulevat muita tarkemmin

Tuoreen kanadalaisen tutkimuksen mukaan muusikoiden kuulo pysyy vanhemmiten parempana kuin ei-muusikon.

Tutkimuksessa tarkkailtiin 18–91-vuotiaita muusikkoja ja ei-muusikkoja ja heidän kuulonsa muutosta. Lisäksi tutkittiin erityisesti puheen ja sanojen erottamista äänten joukosta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ero muusikkojen ja ei-muusikkojen välillä kasvoi iän myötä selvästi: 70-vuotiaan muusikon kuulo oli keskimäärin yhtä tarkka kuin 50-vuotiaan ei-muusikon. Baycrest’s Rotman Research Instituten tutkijan Benjamin Rich Zendelin mukaan muusikot ovat harjoittaneet musiikin ohella myös aivojaan erottelemaan ääniä tarkemmin kuin muut ammattiryhmät.

Tutkimus keskittyi vain aivojen toimintaan äänten erottelussa, eikä ottanut huomioon esimerkiksi rock-muusikoiden kokemia kuulovaurioita, jotka liittyvät vain korvan fyysiseen toimintaan. Zendel muistuttaakin korvatulppien tärkeydestä.

Alkuperäinen uutinen

Vastaa

Post Navigation