Amfion pro musica classica

Musiikkitalo säästää hienosäädöillä

Musiikkitalon suunnittelujohtajan Helena Hiilivirrran mukaan Musiikkitalon säästöt eivät heikennä talon tasoa. Hiilivirta sanoo, että säästöt toteutetaan muun muassa muuttamalla katon muotoa ja jättämällä ikkunat ilman valoa läpäisevää sähköistä maitolasia. Myös talon viereistä nurmialuetta suurennetaan, joten pihan kattamisessakin syntyy säästöjä.

Comments are closed.

Post Navigation