Amfion pro musica classica

Musiikin hyväätekeviä vaikutuksia pohditaan Turussa

Koulujen musiikilliselle opetustehtävälle ei anneta riittävästi arvoa tämän päivän yhteiskunnassa. Professori Kimmo Lehtonen Turun yliopistosta katsoo, että musiikin opetusta pidetään usein lähes leikinomaisena harrastuksena.

Comments are closed.

Post Navigation