Amfion pro musica classica

Hämeenniemelle, Kortekankaalle ja Suilamolle taiteilijaeläke

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut 61 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Eniten eläkkeitä jaettiin muusikoille ja kuvataiteilijoille. Taiteilijaeläkkeen saajissa on 14 muusikkoa tai säveltäjää sekä 12 kuvataiteilijaa. Eläkkeen sai kahdeksan kirjailijaa tai kääntäjää sekä kahdeksan näyttämötaiteen edustajaa. Kaikkiaan taiteilijaeläkkeitä jaettiin 12 eri taiteenalalle sekä monialaiseen taiteeseen ja taidejournalismiin.

Hakijoita oli 517. Eniten hakemuksia tuli musiikin alalta (135) ja kuvataiteesta (108). Näyttämötaiteen hakijoita oli 52, muotoilun 43 ja kirjallisuuden 39.

”Taiteen edistämiskeskuksen pitkäaikaisena tavoitteena on ollut nostaa vuosittain myönnettävien uusien taiteilijaeläkkeiden määrä sataan”, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö. ”Nyt kun suuret ikäluokat ovat eläkeiässä, uusien taiteilijaeläkkeiden tarve on akuutti. Tämän ikäluokan taiteilijoiden sosiaaliturva on ollut olematon.”

Taiteen edistämiskeskus päätti taiteilijaeläkkeistä ensimmäisen kerran vuosi sitten. Aikaisemmin eläkepäätöksen on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläkkeitä on jaettavissa vuosittain yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias.

Taiteilijaeläkkeet jaetaan täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen suuruus on noin 1 330 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Eläke on veronalaista tuloa.

Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle. Taiken tänä vuonna jakamiin 61 taiteilijaeläkkeeseen on budjetoitu yli 800 000 euroa.

Ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Taike on pyytänyt eläkehakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta, jotka ovat arvioineet ja vertailleet hakijoiden taiteellista toimintaa.

Musiikin ylimääräisen taiteilijaeläkkeen saajat ovat:

Ahlqvist Pertti
Eskonniemi Matti
Friman Leo
Hurmalainen Pertti
Hämeenniemi Eero
Kortekangas Olli
Luoto Leo
Orma Jukka
Päivinen Pertti
Rinne Harri
Sane Ismaila
Seppänen Hannu
Smedberg Raimo
Suilamo Harri

Vastaa

Post Navigation