Amfion pro musica classica

Hallitus siirtäisi taiteen tukirahoja vuokranmaksuun

Veikkausvoittovaroista jaettava rahamäärä taiteen tekemiseen on aiemmin määritelty vuosittain. Nyt hallitus esittää, että myös Kansallisteatterin remonttilainan hoitokulut ja kulttuurilaitosten tilavuokria maksetaan veikkausvoittovaroista. Uudet kulut korvamerkitsisivät merkittävän osan taiteen tuesta tulevina vuosina.

Comments are closed.

Post Navigation