Amfion pro musica classica

Hallitus siirtää alueelliset taidetoimikunnat opetusministeriön alaisuuteen

Hallitus ehdottaa lakimuutosta, jossa alueellisten taidetoimikuntien sihteeristö siirtyisi lääninhallituksista taiteen keskustoimikuntaan ensi vuoden alussa. Näin sihteeristö siirtyisi sisäministeriön alaisuudesta opetusministeriön alaisuuteen. Muutos on osa hallinnon selkiyttämistä.

Comments are closed.

Post Navigation