Amfion pro musica classica

Eroraha yleinen suomalaisilla taidelaitosten johtajilla

Jos suomalaisen taidelaitoksen pomo saa potkut, hänen tililleen kolahtaa erorahana puolen vuoden palkka. Helsingin Sanomat selvitti kymmenen suomalaisen taidejohtajan työsopimuksen ehtoja. Kuudella heistä oli maininta erorahasta.

Sen sijaan salassapitopykälät sopimuksissa ovat erorahoja harvinaisempia. Vain Sibeliustalon Antti Vihisellä, Tampereen työväen teatterin Riku Suokkaalla ja Musiikkitalon Helena Hiilivirralla on sopimuksessaan velvoite salassapitoon.

Comments are closed.

Post Navigation