Amfion pro musica classica

Puolet kansalaisista kannattaa lisätukea kulttuurille

Suomalaiset tuntevat kulttuuripalvelut omakseen ja kansalaisten kulttuurimyönteisyys on pysynyt tasaisen korkealla. Lähes joka toinen on sitä mieltä, että valtion tukea kulttuurille on kasvatettava. Akavan Erityisalat ry:n TNS Gallupilla teettämän, eilen julkistetun tutkimuksen mukaan vain harva vastaaja kokee, että kulttuuritarjonta on tarkoitettu jollekin muulle. Neljä viidestä vastaajasta pitää tärkeänä kulttuuripalveluiden helppoa saatavuutta, asiantuntevaa tuottotapaa, kohtuullista hintaa sekä sitä, että kulttuuripalvelut ovat tarjolla kaikille käyttäjäryhmille. Selkeä enemmistö myös arvioi kulttuuripalveluiden lisäävän asukkaiden hyvinvointia ja kasvattavan alueen vetovoimaa. Kulttuuripalveluiden työllistävää vaikutusta piti tärkeänä 70 prosenttia, joskin palkkatasoa pidettiin turhan matalana. Kulttuuripalveluita käyttää 90 prosenttia suomalaisista.

Vastaava tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran elokuussa 2008, eikä kansalaisten kulttuurimyönteisyys ole vaikeiden aikojenkaan myötä juuri muuttunut. Vain valtion kulttuurille myöntämän tuen kasvattamisen vastustus on noussut, kannatuksen pysyessä vakaana. Kysely tehtiin elokuun 17.–22. ja sitä varten haastateltiin 1 178 suomalaista. Lisätietoa ja linkki TNS Gallupin tutkimukseen Akavan Erityisalojen tiedotteesta täältä.

Vastaa

Post Navigation