Amfion pro musica classica

Chicago Symphony Orchestra laajentaa yleisökasvatustoimintaansa nuorten parissa

Chicago Symphony Orchestra on julkistanut kunnianhimoisen musiikkikoulutusaloitteen, jonka pyrkimyksenä on tuoda orkesterin toimintaa chicagolaisten lasten ja nuorten elämään, kohderyhmän ulottuessa päiväkoti-ikäisistä nuoriin aikuisiin. Orkesteri on luonut uuden oppimiseen, saavutettavuuteen ja harjaantumiseen keskittyvän instituuttinsa alle 19 erillistä ohjelmaa, jotka saavuttavat yli 200 000 nuorta riippumatta heidän musiikillisesta harrastuneisuudestaan.

Uusimmat ohjelmat tuovat oppimateriaaleja kouluihin, julisteita, videota ja nettisivuja 9-17-vuotiaille, ja kiinnittävät erityistä huomiota lahjakkaisiin 10-25-vuotiaisiin musiikin opiskelijoihin. Toiminta rahoitetaan täysin orkesterin omasta budjetista.

Lue alkuperäinen uutinen (englanniksi)

Comments are closed.

Post Navigation