Amfion pro musica classica

Väitöskirja pureutuu Leoš Janá?ekin tuotantoon ja tyyliin

Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa esitetään humanistisen tiedekunnan suostumuksella lauantaina 8.9.2012 kello 12 yliopiston
päärakennuksen auditoriossa XII tarkastettavaksi FM Tiina Vainiomäen väitöskirja ”The Musical Realism of Leoš Janá?ek”. Tutkimus kuuluu musiikkitieteen alaan. Vastaväittäjä on professori Michael Baeckerman (New York), kustos professori Eero Tarasti ja tiedekunnan edustaja
professori Pirjo Kukkonen. Työ julkaistaan sarjassa Studia Semiotica Fennica (XLI). Väitöskirja ja sen tiivistelmä on luettavissa E-thesis
tietokannassa.

Musiikkitieteen oppiaineeseen kuuluva väitöskirja tarkastelee tsekkiläisen säveltäjän Leoš Janá?ekin (1854-1928) musiikinteoriaa ja estetiikkaa. Väitöskirjan keskiössä ovat säveltäjän kirjoitukset musiikin eri alueista: harmoniasta, rytmistä, sävellyksen teoriasta, kansanmusiikista, akustiikasta, psykologiasta, kielitieteestä ja niin sanotuista puhemelodioista.

Tutkimus pohtii myös säveltäjän tyylin ja identiteetin kysymyksiä ja niiden yhteyttä hänen teoreettisten kiinnostustensa kohteisiin.
Tutkimuksen metodologisena perusteena on säveltäjän tuotannon transdisiplinäärinen lukeminen ja tulkinta.  Janá?ekin luovaa työtä
lähestytään myös semioottisesta ja interdisiplinäärisestä näkökulmasta.

Vastaa

Post Navigation