Amfion pro musica classica

Risto Lauriala solistina Schumannin pianokonsertossa / Risto Lauriala solist i Schumanns pianokonsert

Klaus Mäkelä. Kuva © Heikki Tuuli.

Klaus Mäkelä. Kuva © Heikki Tuuli.

Risto Lauriala

Risto Lauriala

Turun konserttitalolla kuullaan torstaina 27.10. Turun filharmonisen orkesterin konsertti Toivo ja epätoivo. Turun filharmonista orkesteria johtaa nuori kapellimestarilahjakkuus Klaus Mäkelä ja pianosolistina esiintyy kansainvälisesti arvostettu, palkittu pianisti Risto Lauriala. Ohjelmassa on elokuvasäveliä, Schumannin pianokonsertto ja Šostakovitšin 10. sinfonia.

Toivo ja epätoivo -konsertti alkaa William Waltonin Hamlet & Ophelia -musiikilla Laurence Olivierin kuuluisasta elokuvasta Hamlet (1948). Tämän jälkeen kuullaan Robert Schumannin pianokonsertto a-molli. Teoksen innoittaja ja kantaesittäjä oli Schumannin vaimo Clara, ja säveltäjän kerrotaankin kirjoittaneen teoksen ”pianon runoilijalle”. Konsertossa keskeistä on pianon ja orkesterin rakastava yhteensulautuminen ja teosta hallitseva hivelevän lämmin, runollinen tunnelma.

Konsertin päätteeksi kuullaan Dmitri Šostakovitšin 10. sinfonia, jonka neuvostoliittolaissäveltäjä kirjoitti Stalinin kuoleman jälkeen. Teoksen aggressiivisimpia kohtia on kutsuttu Stalinin musiikilliseksi muotokuvaksi.

Palkittu sellisti ja kapellimestari Klaus Mäkelä (s. 1996) on herättänyt laajaa huomiota muusikkona. Hän on johtanut eturivin suomalaisia orkestereita saaden erinomaisen vastaanoton, ja hänen ulkomaandebyyttinsä Göteborgissa huhtikuussa 2016 oli suuri menestys.

Risto Lauriala on tehnyt menestyksekästä kansainvälistä uraa vuodesta 1970, jolloin hän voitti Maj Lind -pianokilpailun. Hän on esiintynyt kamarimuusikkona, solistina ja lied-pianistina eri puolilla Eurooppaa, Neuvostoliitossa/Venäjällä, Japanissa, USA:ssa ja Etelä-Amerikassa. Laurialan levytykset ovat saaneet erinomaisia arvioita kotimaassa ja ulkomailla.

Konserttia edeltää varaslähtö Konserttitalon ala-aulan kahviossa klo 18. Varaslähtöön on konserttivieraille vapaa pääsy, ja siellä esitellään illan teokset ja taiteilijat.

Toivo ja epätoivo Turun konserttitalossa to 27.10. klo 19. Klaus Mäkelä, kapellimestari, Risto Lauriala, piano, Turun filharmoninen orkesteri. Walton – Schumann – Šostakovitš.  Varaslähtö klo 18.


Torsdagen den 27 oktober hör vi konserten Hopp och förtvivlan i Åbo konserthus. Åbo filharmoniska orkester leds av den unga dirigentbegåvningen Klaus Mäkelä och som pianosolist uppträder den internationellt erkända, belönade pianisten Risto Lauriala. På programmet står filmmusik, Schumanns pianokonsert och Sjostakovitjs 10:e symfoni.

Konserten Hopp och förtvivlan inleds med musiken Hamlet & Ophelia, skriven av William Walton till Laurence Oliviers berömda film Hamlet (1948). Därefter framförs Robert Schumanns pianokonsert a-moll. Konserten inspirerades och uruppfördes av kompositörens fru Clara och det berättas att Robert Schumann skrev verket ”för pianopoeten”. Det centrala i konserten är pianots och orkesterns kärleksfulla fusion och verket domineras av en smekande varm och poetisk stämning.

Konserten avslutas med Dmitrij Sjostakovitjs 10:e symfoni som sovjetkompositören skrev efter Stalins död. De mest aggressiva partierna i verket har kallats för Stalins musikaliska porträtt.

Den prisbelönta cellisten och dirigenten Klaus Mäkelä (f. 1996) har väckt stor uppmärksamhet som musiker. Han har dirigerat framstående finländska orkestrar med stor framgång och hans utlandsdebut i Göteborg i april 2016 var en stor succé.

Risto Laurialas internationellt framgångsrika karriär fick sin början år 1970 då han segrade i Maj Lind-pianotävlingen. Lauriala har uppträtt som kammarmusiker, solist och liedpianist på olika håll i Europa, Sovjetunionen/Ryssland, Japan, USA och Sydamerika. Hans inspelningar har fått utmärkta recensioner i Finland och utomlands.

Konserten föregås av en tjuvstart i Konserthusets nedre café kl. 18. På tjuvstarten bekantar vi oss med kvällens verk och artister, och inträdet är fritt för konsertbesökarna.

Hopp och förtvivlan i Åbo konserthus to 27.10 kl. 19. Klaus Mäkelä, dirigent, Risto Lauriala, piano, Åbo filharmoniska orkester. Walton – Schumann – Sjostakovitj. Tjuvstart kl. 18.

Vastaa

Post Navigation