Amfion pro musica classica

Musiikintekijöille ja -kustantajille Teostosta 48 miljoonaa euroa vuonna 2015

Teosto tilitti vuonna 2015 kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenomistajille yhteensä 48 miljoonaa euroa. Teoston kotimaasta keräämät musiikin tekijänoikeuskorvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille olivat 53 miljoonaa euroa. Kerätty summa oli 1,1 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Kokonaisuutena korvauksia kertyi 64 miljoonaa sisältäen muiden järjestöjen kautta kerätyt esitys- ja tallennuskorvaukset sekä lainauskorvaukset ja yksityisen kopioinnin hyvityksen. Muita järjestöjä, joiden keräämiä korvauksia Teosto maksaa oikeudenomistajille, ovat muun muassa tallennuskorvauksia keräävä NCB, Kopiosto sekä ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt.

Vuonna 2015 Teostosta sai tilityksiä yli 10 000 kotimaista musiikintekijää ja kustantajaa. Kotimaiset oikeudenomistajat saivat maksetuista korvauksista 21,6 miljoonaa euroa. Ulkomaille Teosto maksoi musiikinesityskorvauksia yhteensä 26,4 miljoonaa euroa ulkomaisten sisarjärjestöjensä välityksellä.

Vuonna 2015 Teostolle ilmoitettiin yhteensä 31 562 uutta musiikkiteosta.

Kotimaisen musiikin edistämiseen 1,8 miljoonaa euroa
Teosto jakoi kotimaisen musiikin edistämiseen yhteensä 1,8 miljoonaa euroa Teosto-rahastosta. Tukea saivat esimerkiksi Music Finland sekä Musiikin edistämissäätiö (MES) yhteensä 730 000 euroa. Musiikin edistämissäätiö tukee kotimaista musiikkia, sen tutkimusta, koulutusta ja vientiä jakamalla apurahoja sekä muuta taloudellista tukea.

Lisäksi tukea myönnettiin Teoston jäsenjärjestöjen ja niitä lähellä oleville säätiöiden, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaan.

Teosto-rahasto perustettiin vuonna 2009 aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja musiikin edistämisen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Vastaa

Post Navigation