Amfion pro musica classica

Kulttuurisetelihanke nytkähti eteenpäin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin (r.) on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus verottomasta kulttuurisetelijärjestelmästä.
Tavoitteena on, että veroton kulttuuriseteli voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2009 alusta.

Comments are closed.

Post Navigation